OBČINA
ŠKOCJAN

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

4 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 29.2.2016

 

 

Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE