OBČINA
ŠKOCJAN

Popravek sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer

14 december 2019
--:--:--

Datum objave: 23.9.2011

Dne 23. 9. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 74/2011 objavljen Popravek sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE