OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Škocjan

17 oktober 2021
--:--:--

Datum objave: 30.4.2013

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1), 6. in 14. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1), Uredbe o  organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/2006-UPB) je Občinski svet občine Škocjan na svoji 20 redni seji dne 9.4.2013 sprejel :

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI