OBČINA
ŠKOCJAN

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

3 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 30.6.2017

 

 

Dne 30.6.2017 je bil v Uradnem listu RS št.32/2017 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1810/odlok-o-spremembi-odloka-o-proracunu-obcine-skocjan-za-leto-2017

 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE