OBČINA
ŠKOCJAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan

17 september 2019
--:--:--

Datum objave: 31.12.2010

Dne 31. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 110/2010, objavljen Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1).Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE