OBČINA
ŠKOCJAN

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Obrtno servisna cona Logiče 1«

18 julij 2019
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE