OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan

25 oktober 2021
--:--:--

Datum objave: 11.8.2017

 

Dne 11.8.2017 je bil v Uradnem listu RS št.43/2017 objavljen Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan.

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2201/odlok-o-podelitvi-koncesije-za-izvajanje-izbirne-lokalne-gospodarske-javne-sluzbe-operaterja-distribucijskega-omrezja-zemeljskega-plina-v-obcini-skocjan

 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI