OBČINA
ŠKOCJAN

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan

30 maj 2020
--:--:--

Datum objave: 18.6.2010

Dne 18. 6. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2010, objavljen Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE