OBČINA
ŠKOCJAN

Odločba v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1207/2 k.o. Tomažja vas

18 november 2019
--:--:--

Datum objave: 3.3.2014

 

Odločba v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1207/2 k.o. Tomažja vas.

 

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE