OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parcela št. 1207/3, k.o. Tomažja vas

25 oktober 2021
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI