OBČINA
ŠKOCJAN

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parcela št. 1207/3, k.o. Tomažja vas

30 maj 2020
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE