OBČINA
ŠKOCJAN

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parcela št. 1207/3, k.o. Tomažja vas

12 november 2019
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE