OBČINA
ŠKOCJAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 2292/2, k.o. 1394 - Bučka

23 september 2019
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE