OBČINA
ŠKOCJAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 521 in 522, obe k.o. 1463 - Zagrad

4 junij 2020
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE