OBČINA
ŠKOCJAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1638/6, 1668, 1669 in 1670, vse k.o. Stara vas

3 junij 2020
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE