OBČINA
ŠKOCJAN

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

3 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 5.3.2013

Menjava nepremičnine parc. št. 3407/2, k.o. Bučka za nepremičnini parc. št. 2511/4 in 2511/7, obe k.o. Bučka.

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE