OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan

25 oktober 2021
--:--:--

Datum objave: 21.12.2015

 

 

Na podlagi 60. in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/07 in spremembe) župan Občine Škocjan podaja

 

Javno naznanilo

 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan.

I.

Župan Občine Škocjan javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan.

II.

Javna razgrnitev predloga odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan bo potekala od 21. 12. 2015 do 22. 1. 2016 na sedežu Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, in sicer v času uradnih ur.

                  III.               

V času javne razgrnitvepredloga odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Škocjan. Javna obravnava bo 20. 1. 2016 ob 18.00 uri v prostorih Metelkovega doma, Škocjan 35, 8275 Škocjan.

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge napredloga odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan.Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov: info@obcina-skocjan.si ali pa po pošti na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Odlok o kulturnih spomenikih«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi. 

V.

Občina Škocjan bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Škocjan http://www.obcina-skocjan.si.

VI.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Škocjan in na oglasni deski Občine Škocjan. V času javne razgrnitve bo na spletni strani Občine Škocjan objavljen predlog odloka in Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan, ZVKD OE Novo mesto, avgust 2015.

 

Št.: 620-0001/2015-7

Škocjan, dne 18. 12. 2015

                Jože Kapler

         župan Občine Škocjan

 

 

 

 

 

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI