OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Odloki in uradne objave

20 september 2021
--:--:--
Razpisi
Odloki in uradne objave
Druge uradne objave

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020

V Uradnem listu RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021 je bil objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2020. ...

Datum objave: 2.4.2021

Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020 je bil objavljen Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan. ...

Datum objave: 24.12.2020

Odlok o razglasitvi starega župnišča v Škocjanu za kulturni spomenik lokalnega pomena

V Uradnem listu RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020 je bil objavljen Odlok o razglasitvi starega župnišča v Škocjanu za kulturni spomenik lokalnega pomena. ...

Datum objave: 23.12.2020

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2022

V Uradnem listu RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020 je bil objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2022. ...

Datum objave: 23.12.2020

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2021

V Uradnem listu RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020 je bil objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2021. ...

Datum objave: 23.12.2020

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

V UradneM listu RS, št. 160/2020 z dne 06. 11. 2020 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Fran...

Datum objave: 6.11.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

V UradneM listu RS, št. 160/2020 z dne 06. 11. 2020 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna &sc...

Datum objave: 6.11.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan

V UradneM listu RS, št. 160/2020 z dne 06. 11. 2020 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini &Scar...

Datum objave: 6.11.2020

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V UradneM listu RS, št. 160/2020 z dne 06. 11. 2020 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 6.11.2020

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020. ...

Datum objave: 12.6.2020

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 12.6.2020

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Škocjan. ...

Datum objave: 12.6.2020

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan. ...

Datum objave: 12.6.2020

Odlok o pokopališkem redu v Občini Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Odlok o pokopališkem redu v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 12.6.2020

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019

V Uradnem listu RS, št. 85/2020 z dne 12. 06. 2020 je bil objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2019. ...

Datum objave: 12.6.2020

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju GTC Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 58/2020 z dne 24. 04. 2020 je bil objavljen Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju GTC &Scar...

Datum objave: 24.4.2020

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Škocjan za leto 2020

V Uradnem listu RS, št. 58/2020 z dne 24. 04. 2020 je bil objavljen Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Škocjan za leto 2020. ...

Datum objave: 24.4.2020

Sklep o razglasitvi javnega dobra

V Uradnem listu RS, št. 9/2020 z dne 14. 02. 2020 je bil objavljen Sklep o razglasitvi javnega dobra. https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?url=2020-01-0268 ...

Datum objave: 14.2.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

V Uradnem listu RS št. 70/2019 z dne 29.11.2019 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega in&sca...

Datum objave: 29.11.2019

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V Uradnem listu RS št. 61/2019 z dne 11.10.2019 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?url=2019-01-2739 ...

Datum objave: 11.10.2019

Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje

V Uradnem listu RS št. 61/2019 z dne 11.10.2019 je bil objavljen Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje. https://www.ulinfotok.si/ind...

Datum objave: 11.10.2019

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019

V Uradnem listu RS št. 61/2019 z dne 11.10.2019 je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019. https://www.ulinfotok.si/index.php/o...

Datum objave: 11.10.2019

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada

V Uradnem listu RS št. 61/2019 z dne 11.10.2019 je bil objavljen Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada.   https://www.ulinfotok.si/index.ph...

Datum objave: 11.10.2019

Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje

  V Uradnem listu RS št. 46/2019 z dne 19.7.2019 je bil objavljen Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje.   Sklep o potrditvi predloga spremembe ...

Datum objave: 19.7.2019

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 45/2019 z dne 12. 07. 2019 je bil objavljen Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadk...

Datum objave: 12.7.2019

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan

V UradneM listU RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 2019 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za o...

Datum objave: 19.4.2019

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan   ...

Datum objave: 19.4.2019

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2018

V Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 05. 04. 2019 je bil objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2018. https://www.ulinfotok.si/index.php/ob...

Datum objave: 5.4.2019

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 05. 04. 2019 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka &...

Datum objave: 5.4.2019

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 05. 04. 2019 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.   https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?url=2019-01-0999 ...

Datum objave: 5.4.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

V Uradnem listu RS, št. 11/2019 z dne 22. 02. 2019, je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega in...

Datum objave: 22.2.2019

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019, je bil objavljen  Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019.   https://www.ulinfotok.si/index.php/...

Datum objave: 7.2.2019

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019, je bil objavljen  Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020.   https://www.ulinfotok.si/index.php/...

Datum objave: 7.2.2019

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019, je bil objavljen Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih povr&s...

Datum objave: 7.2.2019

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019, je bil objavljen  Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest in dr...

Datum objave: 7.2.2019

Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019, je bil objavljen Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan.   https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?u...

Datum objave: 7.2.2019

Sklep o ukinitvi javnega dobra

V Uradnem listu RS, št. 8/2019 z dne 07. 02. 2019 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.   https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?url=2019-01-0274 ...

Datum objave: 7.2.2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2019

V Uradnem listu RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018 je bil objavljen Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2019.   Sklep o ...

Datum objave: 31.12.2018

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnolo&s...

Datum objave: 31.12.2018

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan

V Uradnem listu RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018 je bil objavljen Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan.   Odlok o nado...

Datum objave: 31.12.2018

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan

V Uradnem listau RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018 je bil objavljen Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prosto...

Datum objave: 24.12.2018

Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Uradnega lista RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018 je bilo objavljeno Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan. ...

Datum objave: 30.11.2018

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škocjan

V Uradnem listu RS št. 68/2018 z dne 26.10.2018 je bil objavljen Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škocjan.     Odlok ...

Datum objave: 26.10.2018

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada

  V Uradnem listu RS št. 67/2018 z dne 19.10.2018 je bil objavljen Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada. Odlok o porabi sredstev prora...

Datum objave: 19.10.2018

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 66/2018 z dne 12.10.2018 je bil objavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan.   Odlok o občinskem pro...

Datum objave: 12.10.2018

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 65/2018 z dne 5.10.2018 je bil objavljen Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan...

Datum objave: 5.10.2018

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 65/2018 z dne 5.10.2018 je bil objavljen Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe...

Datum objave: 5.10.2018

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan

    V Uradnem listu RS št. 52/2018 dne 27.7.2018 je bil objavljen Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan.   Odlok o turist...

Datum objave: 27.7.2018

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan

    V Uradnem listu RS št. 52/2018 dne 27.7.2018 je bil objavljen Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan.   ...

Datum objave: 27.7.2018

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 50/2018 dne 20.7.2018 je bil objavljen Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan.   Sklep o imenovanju Ob...

Datum objave: 20.7.2018

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 50/2018 dne 20.7.2018 je bil objavljen Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan.   Sklep o načinu fi...

Datum objave: 20.7.2018

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Hrastulje II"

  V Uradnem listu RS št. 48/2018 dne 13.7.2018 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Hrastulje II"...

Datum objave: 13.7.2018

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

  V Uradnem listu RS št. 44/2018 dne 29.6.2018 je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.   Odlok o spremembi...

Datum objave: 29.6.2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 27/2018 dne 20.4.2018 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalni...

Datum objave: 20.4.2018

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  V Uradnem listu RS št. 24/2018 dne 13.4.2018 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.   Sklep o ukinitvi javnega dobra ...

Datum objave: 13.4.2018

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017

  V Uradnem listu RS št. 23/2018 dne 6.4.2018 je bil objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017.   Zaključni račun prora...

Datum objave: 6.4.2018

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 14/2018 dne 2.3.2018 je bil objavljen Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan.   Tehnični pravilnik...

Datum objave: 2.3.2018

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 9/2018 dne 16.2.2018 je bil objavljen Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan.   Odlok o oskrbi s pitno vodo n...

Datum objave: 16.2.2018

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

  V Uradnem listu RS št. 8/2018 dne 9.2.2018 je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.   Odlok o spremembi O...

Datum objave: 9.2.2018

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 8/2018 dne 9.2.2018 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka &Sc...

Datum objave: 9.2.2018

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  V Uradnem listu RS št. 8/2018 dne 9.2.2018 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.   Sklep o ukinitvi javnega dobra ...

Datum objave: 9.2.2018

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana

    V Uradnem listu RS št. 59/2017 dne 27.10.2017 je bil objavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana. ...

Datum objave: 27.10.2017

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

    V Uradnem listu RS št. 59/2017 dne 27.10.2017 je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.   Odlok...

Datum objave: 27.10.2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan

  V Uradnem listu RS št. 59/2017 dne 27.10.2017 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena ...

Datum objave: 27.10.2017

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

  V Uradnem listu RS št. 59/2017 dne 27.10.2017 je bil objavljen Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.   Sklep o določitvi javne infr...

Datum objave: 27.10.2017

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  V Uradnem listu RS št. 59/2017 dne 27.10.2017 je bil objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.   Sklep o ukinitvi javnega dobra ...

Datum objave: 27.10.2017

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan

    Dne 11.8.2017 je bil v Uradnem listu RS št.43/2017 objavljen Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih...

Datum objave: 11.8.2017

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan

  Dne 11.8.2017 je bil v Uradnem listu RS št.43/2017 objavljen Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijske...

Datum objave: 11.8.2017

Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan

  Dne 11.8.2017 je bil v Uradnem listu RS št.43/2017 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan.     ...

Datum objave: 11.8.2017

NAČRT RAZVOJA ŠOEK OBČINE ŠKOCJAN

NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI ŠKOCJAN ...

Datum objave: 18.7.2017

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

    Dne 30.6.2017 je bil v Uradnem listu RS št.32/2017 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.   https:/...

Datum objave: 30.6.2017

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1629 k.o. Dobrava

  Dne 14.4.2017 je bil v Uradnem listu RS št.18/2017 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.     https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/...

Datum objave: 14.4.2017

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016

  Dne 7.4.2017 je bil v Uradnem listu RS št.16/2017 objavljen Zaključni  Občine Škocjan za leto 2017.     https://www.uradni-list.si/gl...

Datum objave: 7.4.2017

Navodila za oddajo javnih naročil manjših vrednosti

Navodila za oddajo javnih naročil manjših vrednosti. Priloga: datoteka v priponki. ...

Datum objave: 24.2.2017

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2017

  Dne 30.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.88/2016 objavljen Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine...

Datum objave: 30.12.2016

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

  Dne 29.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.87/2016 objavljen Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka &...

Datum objave: 29.12.2016

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

  Dne 29.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.87/2016 objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018. ...

Datum objave: 29.12.2016

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

  Dne 29.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.87/2016 objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017. ...

Datum objave: 29.12.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  Dne 28.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.85/2016 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 28.12.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  Dne 28.12.2016 je bil v Uradnem listu RS št.85/2016 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 28.12.2016

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

  Dne 18.11.2016 je bil v Uradnem listu RS št.72/2016 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016. ...

Datum objave: 18.11.2016

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II

  Dne 7.10.2016 je bil v Uradnem listu RS št.63/2016 objavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II.   ...

Datum objave: 7.10.2016

Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center

  Dne 30.6.2016 je bil v Uradnem listu RS št.46/2016 objavljen Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center.     ...

Datum objave: 30.6.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  Dne 20.6.2016 je bil v Uradnem listu RS št.43/2016 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.     ...

Datum objave: 20.6.2016

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

    Dne 20.5.2016 je bil v Uradnem listu RS št.36/2016 objavljen Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstv...

Datum objave: 20.5.2016

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015

  Dne 20.5.2016 je bil v Uradnem listu RS št.36/2016 objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015. ...

Datum objave: 20.5.2016

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan

    Dne 4.3.2016 je bil v Uradnem listu RS št.18/2016 objavljen Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine &Scaron...

Datum objave: 4.3.2016

Odlok o priznanjih Občine Škocjan

  Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Odlok o priznanjih Občine Škocjan. ...

Datum objave: 29.2.2016

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

  Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016. ...

Datum objave: 29.2.2016

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

    Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinsk...

Datum objave: 29.2.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

    Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 29.2.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  Dne 29.2.2016 je bil v Uradnem listu RS št.17/2016 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 29.2.2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

  Dne 23.12.2015 je bil v Uradnem listu RS št.101/2015 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 23.12.2015

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015

  Dne 23.12.2015 je bil v Uradnem listu RS št.101/2015 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015. ...

Datum objave: 23.12.2015

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

  Dne 23.12.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 101/2015 objavljen Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka...

Datum objave: 23.12.2015

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan

    Na podlagi 60. in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/07 in spremembe) župan Občine Škocjan podaja   Javno naz...

Datum objave: 21.12.2015

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan

  Dne 30.11.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 91/2015 objavljen Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan.     ...

Datum objave: 30.11.2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II

    Dne 13.11.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 87/2015 objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II. ...

Datum objave: 13.11.2015

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

    Dne 23.10.2015 je bilo v Uradnem listu RS št. 79/2015 objavljeno Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identif...

Datum objave: 23.10.2015

Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan

  Dne 8.10.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 75/2015 objavljen Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan.     ...

Datum objave: 8.10.2015

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2015-2020

  Dne 2.10.2015 je bil v Uradnem listu RS št.74/2015 objavljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsk...

Datum objave: 2.10.2015

Statut Občine Škocjan

    Dne 28.9.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 71/2015 objavljen Statut Občine Škocjan. ...

Datum objave: 28.9.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

    Dne 20.7.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 54/2015 objavljen Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. ...

Datum objave: 20.7.2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

  Dne 20.7.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 54/2015 objavljen Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. ...

Datum objave: 20.7.2015

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

  Dne 6.7.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 49/2015 objavljen Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zb...

Datum objave: 6.7.2015

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

  Dne 6.7.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 49/2015 objavljen Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja...

Datum objave: 6.7.2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 521 in 522, obe k.o. 1463 - Zagrad

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 521 in 522, obe k.o. 1463 - Zagrad.pdf ...

Datum objave: 2.7.2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 2292/2, k.o. 1394 - Bučka

Namera_o_sklenitvi_neposredne_pogodbe_za prodajo zemljišča parc.št. 2292/2, k.o. 1394 - Bučka.pdf ...

Datum objave: 2.7.2015

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan

  Dne 19.6.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 43/2015 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otr...

Datum objave: 19.6.2015

Sklep o zaključku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta "Športno rekreacijska cona v Lokavah 1"

  Dne 12.6.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 41/2015 objavljen Sklep o zaključku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta "Šport...

Datum objave: 12.6.2015

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014

  Dne 27.3.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 21/2015 objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014. ...

Datum objave: 27.3.2015

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (uradno prečiščeno besedilo-1)

  Dne 5.1. 2015 je bil v Uradnem listu RS št. 1/2015 objavljen Odlok  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Š...

Datum objave: 5.1.2015

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

  Dne 5.1. 2015 je bil v Uradnem listu RS št. 1/2015 objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016. ...

Datum objave: 5.1.2015

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2015

  Dne 24.12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 94/2014 objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2015.   ...

Datum objave: 24.12.2014

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

  Dne 24.12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 94/2014 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014. ...

Datum objave: 24.12.2014

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

    Dne 24.12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 94/2014 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda...

Datum objave: 24.12.2014

Namera o prodaji nepremičnine parcele št. 1992/25, k.o. Stara vas

  Namera o prodaji nepremičnine parcele št. 1992/25, k.o. Stara vas   objave/odloki/2014/namera_o_prodaji_nepremicnine_parcele_st_1992_25_ko_stara_vas.pdf ...

Datum objave: 9.12.2014

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Vodovod Segonje"

  Dne 8.12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 88/2014 objavljen Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Vodovod Segonje."...

Datum objave: 8.12.2014

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škocjan, parcela št. 1839/1, k.o. Čatež

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škocjan, parcela št. 1839/1, k.o. Čatež.pdf ...

Datum objave: 5.12.2014

Namera o prodaji nepremičnine parcele št. 1207/3, k.o. Tomažja vas

Namera o prodaji nepremičnine parcele št. 1207/3, k.o. Tomažja vas.pdf ...

Datum objave: 24.11.2014

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parcela št. 1207/3, k.o. Tomažja vas

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parcela št. 1207/3, k.o. Tomažja vas.pdf ...

Datum objave: 24.11.2014

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

  Dne 21.11. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 82/2014 objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ...

Datum objave: 21.11.2014

Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

  Dne 14.11. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 81/2014 objavljen Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan. ...

Datum objave: 14.11.2014

Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan

  Dne 21.10. 2014 je bilo v Uradnem listu RS št. 75/2014 objavljeno Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan. ...

Datum objave: 21.10.2014

Odločba o razglasitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - ceste Hrastulje, Škocjan, Zloganje

Odločba_o_razglasitvi_statusa_grajenega_javnega_dobra_lokalnega_pomena_ceste_Hrastulje_Škocjan_Zloganje.pdf ...

Datum objave: 23.9.2014

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014

    Dne 22.9. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 68/2014 objavljen Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014. ...

Datum objave: 22.9.2014

Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan"

  Dne 5.9. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 65/2014 objavljen Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OP...

Datum objave: 5.9.2014

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

  Dne 8.8. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2014 objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škoc...

Datum objave: 8.8.2014

Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Škocjan

Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Škocjan ...

Datum objave: 9.7.2014

Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan

  Dne 7.7. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 51/2014 objavljen Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan.     ...

Datum objave: 7.7.2014

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan

  Dne 7.7. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 51/2014 objavljen Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan. ...

Datum objave: 7.7.2014

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Škocjan

  Dne 7.7. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 51/2014 objavljen Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 7.7.2014

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan"

  Dne 30.6. 2014 je bil v Uradnem listu RS št.49/2014 objavljen Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Gospodarsko tehno...

Datum objave: 30.6.2014

Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Škocjan

    Dne 30.5. 2014 je bil v Uradnem listu RS št.38/2014 objavljen Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 30.5.2014

Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan

    Dne 30.5. 2014 je bil v Uradnem listu RS št.38/2014 objavljen Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan.         ...

Datum objave: 30.5.2014

Namera o prodaji nepremičnine parc.št. 1207/2 k.o. Tomažja vas

...

Datum objave: 16.4.2014

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 2718/2 k.o. Zagrad

...

Datum objave: 16.4.2014

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

  Dne 4.4. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 24/2014 objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014. ...

Datum objave: 4.4.2014

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013

  Dne 4.4. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 24/2014 objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013. ...

Datum objave: 4.4.2014

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

  Dne 14.3. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 18/2014 objavljen Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padav...

Datum objave: 14.3.2014

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

  Dne 14.3. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 18/2014 Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoz...

Datum objave: 14.3.2014

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem.     ...

Datum objave: 11.3.2014

Odločba v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1207/2 k.o. Tomažja vas

  Odločba v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1207/2 k.o. Tomažja vas.     ...

Datum objave: 3.3.2014

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan

    Uradni list št. 16/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0535/odlok-o-izvajanju-gospodarske-javne-sluzbe-zbiranja-in-prevoz-...

Datum objave: 3.3.2014

Sklep o ukinitvi javnega dobra

    Uradni list št. 16/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0536/sklep-o-ukinitvi-javnega-dobra ...

Datum objave: 3.3.2014

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Obrtno servisna cona Logiče 1«

    Uradni list št. 15/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0491/odlok-o-programu-opremljanja-stavbnih-zemljisc-za-obmocje-opre...

Datum objave: 28.2.2014

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan

    Uradni list št. 15/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0492/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-programu-opremljanj...

Datum objave: 28.2.2014

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtno servisna cona Logiče 1

    Uradni list št. 15/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0490/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-obrtno-servisna...

Datum objave: 28.2.2014

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan

    Uradni list št. 15/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0489/odlok-o-kategorizaciji-obcinskih-javnih-cest-v-obcini-skocjan ...

Datum objave: 28.2.2014

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan

  Uradni list št. 1/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0019/odlok-o-oskrbi-s-pitno-vodo-na-obmocju-obcine-skocjan ...

Datum objave: 3.1.2014

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan

    Uradni list št. 1/2014: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0020/odlok-o-odvajanju-in-ciscenju-komunalne-in-padavinske-odpadne-v...

Datum objave: 3.1.2014

Sprememba pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občininski upravi Občine Škocjan

Sprememba_pravilnika_o_notranji_organizaciji_in_sistematizaciji_delovnih_mest_v_obcininski_upravi_obcine_skocjan_11.pdf     Priloga:_Izjava.pdf ...

Datum objave: 21.10.2013

Sprememba pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Škocjan

Sprememba_pravilnika_o_notranji_organizaciji_in_sistematizaciji_delovnih_mest_v_občinski_upravi_Občine_Škocjan.pdf ...

Datum objave: 10.9.2013

Namera o oddaji tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem

  Namera o oddaji tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem.     ...

Datum objave: 29.7.2013

Namera o sklenitivi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc.št. 2542 k.o. Zagrad. ...

Datum objave: 5.6.2013

Namera o sklenitivi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitivi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc.št. 801/9, parc. št. 803/15, parc. št. 848, parc. št. 2246, parc. št....

Datum objave: 31.5.2013

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan

    Uradni list št. 45/2013: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1751/odlok-o-varstvu-pred-naravnimi-in-drugimi-nesrecami-v-obcini-s...

Datum objave: 27.5.2013

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Škocjan

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/...

Datum objave: 30.4.2013

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012

    Uradni list št. 32/2013: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1286/zakljucni-racun-proracuna-obcine-skocjan-za-leto-2012 ...

Datum objave: 19.4.2013

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

  Uradni list št. 23/2013:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0856/sklep-o-siritvi-obmocja-stavbnih-zemljisc ...

Datum objave: 18.3.2013

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

        Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč         Grafika k sklepu o širitvi obm...

Datum objave: 11.3.2013

Javno naznanilo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2718/2, k.o. Zagrad ...

Datum objave: 6.3.2013

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Menjava nepremičnine parc. št. 3407/2, k.o. Bučka za nepremičnini parc. št. 2511/4 in 2511/7, obe k.o. Bučka.   Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogod...

Datum objave: 5.3.2013

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

  Dne 4.3.2013 je bil v Uradni list RS, št. 19/2013 , objavljen: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.        Sklep o ukinitvi statu...

Datum objave: 4.3.2013

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1638/6, 1668, 1669 in 1670, vse k.o. Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine parc. št.1638/6, 1668, 1669, 1670 vse k.o. Stara vas ...

Datum objave: 26.2.2013

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 2239/2, k.o. Mršeča vas pdf ...

Datum objave: 25.2.2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč

  Dne 15.2.2013 je bil v Uradni list RS, št. 14/2013 , objavljen: Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč.    ...

Datum objave: 15.2.2013

Namera o ustanovitvi stavbne pravice in začasne služnostne pravice

Namera o ustanovitvi stavbne pravice in začasne služnostne pravice ...

Datum objave: 6.2.2013

Javno naznanilo Odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra

Javno naznanilo Odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra. Javno naznanilo Odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra.pdf ...

Datum objave: 28.12.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dne 24.12. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 103/2012 objavljen: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.   Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra ...

Datum objave: 24.12.2012

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2013

Dne 24.12. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 103/2012 objavljen: Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine &Scaron...

Datum objave: 24.12.2012

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Dne 24.12. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 103/2012 objavljen: Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2013.   Odlok o proračunu Občine Škocjan za...

Datum objave: 24.12.2012

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: K.O. Tomažja vas.    Namera o sklenitvi neposredne pogodbe cesta v Tomazji vasi.pdf ...

Datum objave: 12.12.2012

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Dne 23.11. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 88/2012 , objavljen: Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan ...

Datum objave: 23.11.2012

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. II

Dne 23.11. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 88/2012 , objavljen: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. II   ...

Datum objave: 23.11.2012

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan

Dne 23.11. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 88/2012 , objavljen: Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan.  ...

Datum objave: 23.11.2012

Odločba o ukinitvi javnega dobra

Javno naznanilo Odločbe o ukinitvi javnega dobra. ...

Datum objave: 5.11.2012

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Dne 12.10. 2012 je bil v Uradni list RS, št. 77/2012 , objavljen: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.            &nb...

Datum objave: 12.10.2012

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1

Dne 03.08. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 59/2012, objavljen  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega na...

Datum objave: 3.8.2012

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Dne 20. 7. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št   55/2012 , objavljen O D L O K o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata...

Datum objave: 20.7.2012

Sklep o delnem preklicu tehničnega popravka

Dne 22. 6. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 47/2012, objavljen Sklep o delnem preklicu tehničnega popravka.   Sklep o delnem preklicu tehničnega popravka. ...

Datum objave: 22.6.2012

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. I

Dne 22. 6. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 47/2012, objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. I.   &nb...

Datum objave: 22.6.2012

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan

Dne 22. 6. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 47/2012, objavljen Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini ...

Datum objave: 22.6.2012

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011

Dne 18. 5. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 36/2012, objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011.     Zaključni račun pror...

Datum objave: 18.5.2012

Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«

Dne 16. 4. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 28/2012, objavljen Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekre...

Datum objave: 16.4.2012

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan

Dne 2. 4. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 25/2012, objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine &Scaron...

Datum objave: 2.4.2012

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škocjan

Dne 30. 3. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 24/2012 objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan. ...

Datum objave: 30.3.2012

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije

Dne 30. 3. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 24/2012, objavljen Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije. ...

Datum objave: 30.3.2012

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan

Dne 24. 2. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 14/2012, objavljen Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan....

Datum objave: 24.2.2012

Sklep o delni razveljavitvi Sklepa o sprejemu ukinitve statusa javneda dobra št. 350-0002/2010

Sklep o delni razveljavitvi Sklepa o sprejemu ukinitve statusa javneda dobra št. 350-0002/2010 Dne 24. 2. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 14/2012 objavljen Sklep o d...

Datum objave: 6.2.2012

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Dne 30. 12. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 109/2011 objavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Peskokope Vejer". ...

Datum objave: 30.12.2011

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2012

Dne 27. 12. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 106/2011 objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2012.   ...

Datum objave: 27.12.2011

Odlok o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Škocjan

Dne 28. 10. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 86/2011 objavljen Odlok o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini &S...

Datum objave: 28.10.2011

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan

Dne 28. 10. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 86/2011 objavljen Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini...

Datum objave: 28.10.2011

Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan

Dne 28. 10. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 86/2011 objavljen Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 28.10.2011

Popravek sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer

Dne 23. 9. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 74/2011 objavljen Popravek sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer. ...

Datum objave: 23.9.2011

Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

Dne 25. 7. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 59/2011 objavljen Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan. ...

Datum objave: 25.7.2011

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1

Dne 3. 6. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 43/2011 objavljen Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1. ...

Datum objave: 3.6.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Dne 13. 5. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 35/2011 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola ...

Datum objave: 13.5.2011

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010

Dne 3. 5. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 33/2011 objavljen Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010. ...

Datum objave: 3.5.2011

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

Dne 25. 3. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 22/2011 objavljen Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno bes...

Datum objave: 25.3.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan

Dne 11. 3. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 17/2011 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v ...

Datum objave: 11.3.2011

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan

Dne 11. 3. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 17/2011 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 11.3.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitavh Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

Dne 7. 3. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 16/2011 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitavh Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoj...

Datum objave: 7.3.2011

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1

Dne 28. 1. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 6/2011 objavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1.   ...

Datum objave: 28.1.2011

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan

Dne 10. 1. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 2/2011 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 10.1.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Dne 31. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 110/2010, objavljen Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)...

Datum objave: 31.12.2010

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2011

Dne 31. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 110/2010, objavljen Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2011. ...

Datum objave: 31.12.2010

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

Dne 31. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 110/2010, objavljen Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)...

Datum objave: 31.12.2010

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2011

Dne 13. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2010, objevljen Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine &Sca...

Datum objave: 13.12.2010

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

Dne 7. 12. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 99/2010, objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010. ...

Datum objave: 7.12.2010

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Dne 18. 10. 2010 je bilo v Uradnem listu RS, št. 82/2010, objavljeno Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan. ...

Datum objave: 18.10.2010

Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan

Dne 18. 10. 2010 je bilo v Uradnem listu RS, št. 82/2010, objavljeno Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan. ...

Datum objave: 18.10.2010

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010

Dne 18. 10. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 82/2010, objavljen Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010. ...

Datum objave: 18.10.2010

Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije

Dne 17. 9. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 73/2010, objavljen Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije. ...

Datum objave: 17.9.2010

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Dne 16. 7. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 57/2010, objavljen Sklep o imenovanju občinske volilne komisije. ...

Datum objave: 16.7.2010

Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Škocjan

Dne 9. 7. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 54/2010, objavljen Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Škocjan. ...

Datum objave: 9.7.2010

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

Dne 18. 6. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2010, objavljen Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje ...

Datum objave: 18.6.2010

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan

Dne 18. 6. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2010, objavljen Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan. ...

Datum objave: 18.6.2010

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan

Dne 18. 6. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2010, objavljen Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan. ...

Datum objave: 18.6.2010

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan

Dne 18. 6. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/2010, objavljen Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ...

Datum objave: 18.6.2010

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan

Dne 21. 5. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 40/2010, objavlje Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 21.5.2010

Odlok o predkupni pravici Občine Škocjan

Dne 21. 5. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 40/2010, objavljen Odlok o predkupni pravici Občine Škocjan. ...

Datum objave: 21.5.2010

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan

Dne 21. 5. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 40/2010, objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan. ...

Datum objave: 21.5.2010

Sklep o ukinitvi statusa javneda dobra

Dne 21. 5. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 40/2010, objavljen Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. ...

Datum objave: 21.5.2010

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

Dne 17. 5. 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 39/2010, objavljen Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010. ...

Datum objave: 17.5.2010

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer

Dne 26. 2. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 14/2010, objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer. ...

Datum objave: 26.2.2010

Statut Občine Škocja

  Dne 3. 10. 2006 je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2006 objavljen:     Statut Občine Škocja  ...

Datum objave: 3.10.2006

Seznam odlokov po letih

2002 ,   2003 ,   2004 ,   2005 ,   2006 ,   2007 ,   2008 ,   2009 ,   2010 ,   2011 ,   2012 ,   2013 ,   2014 ,   2015 ,   2016 ,   2017 ,   2018 ,   2019 ,   2020 ,   2021   

Odloki po kategorijah

Ceste / komunala / infrastruktura,   Okolje in prostor,   Družbene dejavnosti,   Kmetijstvo,   Finančni dokumenti,   Gospodarstvo in turizem,   Ostalo

Pokaži vse
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI