OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Druge uradne objave

22 september 2021
--:--:--
Razpisi
Odloki in uradne objave
Druge uradne objave

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2021

Letni program kulture v Občini  Škocjan za_leto_2021.pdf ...

Datum objave: 1.4.2021

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2021

Letni_program_športa v Občini Škocjanza leto _2021_.pdf ...

Datum objave: 1.4.2021

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2021

Letni_program_socialnega varstva v občini Škocjan za leto 2021.pdf ...

Datum objave: 1.4.2021

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2020

...

Datum objave: 18.2.2021

JAVNO NAROČILO – UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI

NAČRT ARHITEKTURE 1_Most_ureditvena_situacija.pdf 2_Most_pogled_tloris_prerez.pdf 3_Most_detajli_ograje.pdf 4_Razgledna_ploščad.pdf 5_Klop_na_ploščadi...

Datum objave: 18.1.2021

JAVNO NAROČILO – IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA DOMA V ŠKOCJANU

ARHITEKTURA 1_pzi_situacija.pdf 2_pzi_temelji.pdf 3_pzi_5_temelji_prerezi_1.pdf 4_pzi_temelji_prerezi_2.pdf 5_pzi_temelji_prerezi_3.pdf 6_pzi_temelji_2.pdf 6a_...

Datum objave: 11.1.2021

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo stanovanjskih prostorov v najem

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samou...

Datum objave: 28.12.2020

Ukinitev javnega dobra

...

Datum objave: 17.11.2020

Ukinitev javnega dobra

...

Datum objave: 22.6.2020

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2020

Letni_program_kulture v Občini Škocjan za leto 2020 .pdf ...

Datum objave: 8.6.2020

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2020

...

Datum objave: 30.4.2020

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2020

...

Datum objave: 30.4.2020

Razglasitev javnega dobra

...

Datum objave: 9.3.2020

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2019

Poročilo_2019_evidenčna_naročila_nad_10000.pdf Poročilo_2019_evidenčna_naročila_v_celoti.pdf Poročilo_2019_statistika_portal.pdf Poročilo_2019_zbir_evidenčnih_naroči...

Datum objave: 20.2.2020

VEČNAMENSKI DOM V ŠKOCJANU 2. Poglavje

  Dokumentacija – priloge DGD    Tehnični prikazi: ...

Datum objave: 12.2.2020

VEČNAMENSKI DOM V ŠKOCJANU 1. Poglavje

Dokumentacija – priloge DGD   Lokacijski prikaz in DGD tekst druge_uradne_objave/objave_2020/dgd_txt.doc         ...

Datum objave: 12.2.2020

Predlog za imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Naši koraki

Povabilo_k_oddaji_predlogov_za_imenovane_odgovornega_urednika_javnega_glasila_Naši_koraki.pdfP ...

Datum objave: 12.2.2020

Javna razgrnitev elaborata loakcijske preveritve v območju GTC Škocjan

1. Javno_naznanilo_razgrnitev_14_1_20.pdf   2. Mnenje občinskega urbanista Mnenje_urbanist.pdf       Gradivo: Elaborat_lokacijske_...

Datum objave: 15.1.2020

Poziv k sodelovanju pri oblikovnaju izhodišč za pripravo prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan

Poziv_k_sodelovanju_pri_oblikovanju_izhodisc.pdf ...

Datum objave: 16.12.2019

Lokalni program Občine Škocjan za leto 2019 -2023

Lokalni_program_kulture_Občine_Škocjan_za_leto_2019_2023.pdf ...

Datum objave: 1.10.2019

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin GTC Škocjan - Poslovna cona Škocjan

  Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin GTC Škocjan - Poslovna cona Škocjan ...

Datum objave: 26.8.2019

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan, priloga: javno_zbiranje_ponudb.pdf     ...

Datum objave: 12.6.2019

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2019

Letni program kulture v Občini Škocjan_za_leto_2019.pdf ...

Datum objave: 6.5.2019

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin GTC Škocjan - Poslovna cona Škocjan

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin GTC Škocjan - Poslovna cona Škocjan Javno_zbiranje_ponudb_za_nakup_nepremicnin_gtc_Škocjan_poslovna_cona_Škocja...

Datum objave: 26.4.2019

Vaški odbori - termini konstitutivnih sej

27.3.2019 ob 19. uri VO Dobrava (gasilski dom Dobrava)   3.4.2019 ob 19. uri KS Bučka (kulturni dom Bučka)   10.4.2019 ob 19. uri VO Dole (gasilski dom Dole) ...

Datum objave: 27.3.2019

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2018

...

Datum objave: 26.2.2019

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«   Občina Škocjan v okviru praznovanja Knobleharjevega leta 2019 objavlja fotogr...

Datum objave: 6.2.2019

Polletno poročilo SVIT - Novo mesto, občina Škocjan

...

Datum objave: 29.8.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

...

Datum objave: 13.8.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

...

Datum objave: 13.7.2018

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2018

...

Datum objave: 15.6.2018

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega objekta v občini Škocjan

Dokumentacija za JNMV ...

Datum objave: 31.5.2018

Poročilo SVIT za Občino Škocjan 2017

...

Datum objave: 6.4.2018

Namera o sklenitivi neposredne pogodbe parc. št. 1638/6, 1668, 1669, 1670 k.o. Stara vas

...

Datum objave: 4.4.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu parc. št. 1388 k.o. Dobrava

...

Datum objave: 4.4.2018

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2018

...

Datum objave: 27.3.2018

Razpis šport - poročilo za leto 2017

    POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN V LETU 2017     Obrazci za oddajo poročil za razpis za šp...

Datum objave: 14.3.2018

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2017

...

Datum objave: 27.2.2018

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in popis nepremičnin

...

Datum objave: 25.9.2017

PLINIFIKACIJA- JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI ŠENTJERNEJ IN OBČINI ŠKOCJAN

...

Datum objave: 31.8.2017

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času Javne razgrnitve ter javne obravnave za OPN Škocjan

...

Datum objave: 28.7.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 20.6.2017

Letni program športa v Občini Škocjan

...

Datum objave: 16.6.2017

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času Javne razgrnitve ter javne obravnave za OPPN za območje starega jedra Škocjana

...

Datum objave: 3.4.2017

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2017

...

Datum objave: 29.3.2017

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2017

...

Datum objave: 29.3.2017

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2016

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2016 Priloga: datoteka v priponki. ...

Datum objave: 23.2.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 17.1.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc.št. 3446/9 k.o. Bučka

...

Datum objave: 4.11.2016

Odločba - status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam

...

Datum objave: 29.9.2016

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os - sredinski del)

      http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ ...

Datum objave: 16.9.2016

Namera o prodaji nepremičnine parc.št. 1396/2 k.o. Dobrava

...

Datum objave: 13.9.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Škocjan 66

...

Datum objave: 16.8.2016

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN Hrastulje II

...

Datum objave: 5.7.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o služnosti

...

Datum objave: 30.6.2016

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2016

...

Datum objave: 16.6.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 20.5.2016

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2016

...

Datum objave: 22.4.2016

Letni program socialnega varstva 2016

...

Datum objave: 22.4.2016

Javna razgrnitev OPPN Hrastulje II (dopolnjen osnutek): 13. 4. – 15. 5. 2016

...

Datum objave: 13.4.2016

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dop. osnutka OPPN Hrastulje II

...

Datum objave: 5.4.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice

...

Datum objave: 31.3.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice v k.o. Dobrava

  Namera o ustanovitvi najemne pravice v k.o. Dobrava. ...

Datum objave: 25.2.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice 1685/1 k.o. Dobrava

  Namera o ustanovitvi najemne pravice 1685/1 k.o. Dobrava ...

Datum objave: 25.2.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice

Namera o ustanovitvi najemne pravice ( 2015-2020). ...

Datum objave: 30.10.2015

Sklep o začetku priprave OPPN Hrastulje II

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II (30. 10. 2015). ...

Datum objave: 30.10.2015

Lokalni program kulture Občine Škocjan 2015-2018

Lokalni program kulture občine Škocjan 2015-2018 (sprejet 22.9.2015). ...

Datum objave: 25.9.2015

Osnutek odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center

  Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno besedilo,117/2006– ZDavP-2, 23/2...

Datum objave: 23.9.2015

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

    Pripombe lahko podate tudi na e-naslov: info@obcina-skocjan.si.     ...

Datum objave: 30.7.2015

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2015

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2015.pdf ...

Datum objave: 24.6.2015

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2015

...

Datum objave: 18.3.2015

Letni program športa za 2014

Letni program športa za 2014t pdf ...

Datum objave: 16.7.2014

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2014

Letni_program_kulture_v_obcini_skocjan_za_leto_2014.pdf ...

Datum objave: 8.7.2014

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta

...

Datum objave: 3.1.2014

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za obrtno servisno cono Logiče 1

...

Datum objave: 14.8.2013

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2013

Letni_program_kulture_v_Občini_Škocjan.pdf ...

Datum objave: 15.7.2013

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška .pdf ...

Datum objave: 10.7.2013

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2013

...

Datum objave: 1.7.2013

Državni prostorski načrt za RTP 110/20 kV Dobruška vas - Študija variant s predlogom najustreznejše variante

Študija variant                   ...

Datum objave: 7.3.2013

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno servisno cono Logiče 1

                                                     ...

Datum objave: 7.3.2013

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno servisno cono Logiče 1 ...

Datum objave: 28.2.2013

Seznam odlokov po letih

2002 ,   2003 ,   2004 ,   2005 ,   2006 ,   2007 ,   2008 ,   2009 ,   2010 ,   2011 ,   2012 ,   2013 ,   2014 ,   2015 ,   2016 ,   2017 ,   2018 ,   2019 ,   2020 ,   2021   

Objave kategorijah

Javna naznanila,   Drugo,   Letni program,  

Pokaži vse
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI