OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Razpisi in odloki

18 oktober 2021
--:--:--
Razpisi
Odloki in uradne objave
Druge uradne objave

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2021

JAVNI RAZPIS ododeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2021    Namen razpisa in or...

Rok za prijavo: 1.9.2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN ZA  LETO 2021 Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/1...

Rok za prijavo: 30.7.2021

Javni razpis za sofinanciranje izvajnja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neporfitnih organizacij v Občini Škocjan za let 2021

Obveščamo vas, da je odprtJavni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Ob...

Rok za prijavo: 30.7.2021

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju občine Škocjan

objava_uradni_list :Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju občine &Scar...

Rok za prijavo:

Javnega poziva Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu

JAVNI POZIV OBČINE ŠKOCJAN ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2021 Predmet Javnega poziva Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 2021 (v nadaljevanju: javni p...

Rok za prijavo:

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2021

JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2021. Predmet javnega razpisa je dodelitev  finančnih sredstev za oh...

Rok za prijavo: 31.5.2021

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2021   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis ...

Rok za prijavo: 17.5.2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2021   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje ...

Rok za prijavo: 17.5.2021

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2021

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2021     1.       Priznanja Občine Škocja...

Rok za prijavo: 17.5.2021

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2021

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021   Na podlagi 7. člena Zakona o ja...

Rok za prijavo: 29.10.2021

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2021

V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021   Predmet javnega razpisa so sredstva proračuna Občine Škocjan, ki so namenjena za sofinanciranje programov za izvajanje kmetij...

Rok za prijavo: 14.5.2021

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2021. Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v O...

Rok za prijavo: 14.5.2021

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2020

JAVNI RAZPIS ododeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2020 A  VRSTA UKREPA   ...

Rok za prijavo: 2.10.2020

Javni razpis za izbor Regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021 – 2027

V razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 89 z dne 19.6.2020 je objavljen javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko ob...

Rok za prijavo:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in prjektov v Občini Škocjan za leto 2020

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kul...

Rok za prijavo: 10.7.2020

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2020 Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanc...

Rok za prijavo: 10.7.2020

Javno naročilo Vzdrževanje cest v Občini Škocjan

...

Rok za prijavo: 5.5.2020

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJALETNEGA PROGRAMA ŠPORTAV OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2020   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofi...

Rok za prijavo: 30.6.2020

Javni razpis za sofinanciranje izvajnja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neporfitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2020

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij...

Rok za prijavo: 30.6.2020

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2020

Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev  fin...

Rok za prijavo: 30.6.2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2020

 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2020 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov...

Rok za prijavo: 30.6.2020

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020 (v nadaljevanju javni razpis): iz sredstev proračuna Občine Šk...

Rok za prijavo: 30.6.2020

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2020

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji     RAZPIS za zbira...

Rok za prijavo: 27.5.2020

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2020

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2020   Na podlagi 7. člena Zakona o ja...

Rok za prijavo: 30.10.2020

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v letu 2020

Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Škoc...

Rok za prijavo: 30.11.2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila in sofinanciranje nakupa gasilske opreme v Občini Škocjan v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila in sofinanciranje nakupa gasilske opreme v Občini Škocjan v letu 2020   ...

Rok za prijavo: 4.3.2020

Javno naročilo: GRADNJA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STANOVANJSKEM OBMOČJU HRASTULJE

GRADNJA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STANOVANJSKEM OBMOČJU HRASTULJE Javno naročilo po konkurenčnem postopku – razpisi/2019/javno_narocilo_hrastule/navodila_po...

Rok za prijavo: 17.1.2020

Pregled poročil o izvedenih aktivnostih po javnih razpisih v Občini Škocjan v letu 2019

  Poročilo_javni_razpis_za_sofinanciranje_športnih_programov_v_Občini_Škocjan_za_leto_2019.pdf   Poročilo_JR_za_gasilce_OGP_Škocjan_.pdf ...

Rok za prijavo: 31.12.2019

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas "VIŠJI SVETOVALEC za projektno delo (m/ž)" ...

Rok za prijavo: 28.8.2019

Ponovitev Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

Javni razpis nza sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019 Predmet sofinanciranja Skladno s sprejetim Letnim programom športa v O...

Rok za prijavo: 15.8.2019

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2019

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, &scar...

Rok za prijavo: 2.9.2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, nakupa gasilske opreme in sofinanciranje izdelavo projektov (IDZ, PGD, PZI) za izgradnjo gasilskih domov v Občini Škocjan v letu 2019

Na podlagi Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/2019), in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno preči&scar...

Rok za prijavo: 18.7.2019

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

Javni razpis nza sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019 Predmet sofinanciranja Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občin...

Rok za prijavo: 10.6.2019

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2019

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji     RAZPIS za zbira...

Rok za prijavo: 17.5.2019

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2019

Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev  fin...

Rok za prijavo: 20.5.2019

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2019

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2019   Na podlagi 7. člena Zakona o ja...

Rok za prijavo: 30.10.2019

Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2019

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2019. Predmet javnega razpisa je sofinan...

Rok za prijavo: 6.5.2019

Sofinanciranje subvencije obrestne mere na območju Dolenjske«

povabilo_som_2019_koncno_28_3_2019.pdf     Razpis Povabilo »Sofinanciranje subvencije obrestne mere na območju Dolenjske« v letu 2019. Povabilo je o...

Rok za prijavo:

Garancijske sheme za Dolenjsko

Razpis_GSD 2019.pdf         Razpis je objavljen na povezavi https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-garancijske-sheme-za-dolenjsko-20...

Rok za prijavo: 31.3.2020

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2019

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2019 (v nadaljevanju javni razpis): iz sredstev proračuna Občine Šk...

Rok za prijavo: 31.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v občini Škocjan za leto 2019

 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programo...

Rok za prijavo: 31.5.2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2...

Rok za prijavo: 30.4.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis ...

Rok za prijavo: 6.5.2019

Javno naročilo male vrednosti: Izvedba storitev projektiranja križišč v varovalnem pasu ceste

Javno naročilo male vrednosti: Izvedba storitev projektiranja križišč v varovalnem pasu ceste. Obvestilo o naročilu male vrednost:  https://www.enarocanje.si/Obraz...

Rok za prijavo: 2.4.2019

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v letu 2019

Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Škoc...

Rok za prijavo: 30.11.2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme ali sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov in ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2018

Na podlagi Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS št. 87/16, 8/18 in 44/18), in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 — uradn...

Rok za prijavo: 12.10.2018

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2018

...

Rok za prijavo: 15.10.2018

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2018

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2018   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofin...

Rok za prijavo: 22.10.2018

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2018

    Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan ...

Rok za prijavo: 1.10.2018

Javni natečaj - VIŠJI SVETOVALEC ZA PROJEKTNO DELO

Objava Javnega natečaja: Višji svetovalec za projektno delo. ...

Rok za prijavo:

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2018

...

Rok za prijavo: 30.10.2018

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2018

  Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji     RAZPIS ...

Rok za prijavo: 18.5.2018

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko v letu 2018

PODJETNIKI - GARANCIJSKA SHEMA ZA LETO 2018   ...

Rok za prijavo:

Javno naročilo Komunalna ureditev PC GTC Škocjan

  Javno naročilo KOMUNALNA UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN   https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248705 ...

Rok za prijavo:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2018

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJA...

Rok za prijavo: 30.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2018

  Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2018   Obveščamo vas, da je odprt Ja...

Rok za prijavo: 4.5.2018

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2018

  Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2018   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanci...

Rok za prijavo: 4.5.2018

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2018

  Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelite...

Rok za prijavo: 23.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2018

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2018.   ...

Rok za prijavo: 23.4.2018

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v letu 2018

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2018 Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih orga...

Rok za prijavo: 30.11.2018

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme, izgradnje gasilskih poligonov, rekonstrukcijo gasilskih domov ter sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov z ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2017

    ...

Rok za prijavo: 14.10.2017

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2017

                                ...

Rok za prijavo: 29.11.2017

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Škocjan za leto 2017

...

Rok za prijavo: 18.9.2017

JN "Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Škocjan za obdobje 4 šolskih let"

...

Rok za prijavo: 8.6.2017

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko v letu 2017

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko v letu 2017   Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je dne, 1. 4. 2017 objavil Razpis garancij in posojil iz Garanci...

Rok za prijavo: 31.3.2018

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2017

    JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2017   Obveščamo vas, da je odprt Javni razp...

Rok za prijavo: 26.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2017

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2017. Predmet javnega razpi...

Rok za prijavo: 25.5.2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2017

  Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelite...

Rok za prijavo: 25.5.2017

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2017

  Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/2013popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in&...

Rok za prijavo: 30.10.2017

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2017

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJA...

Rok za prijavo: 15.5.2017

Sofinanciranje subvencije obrestnem mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017

Subvencija obrestnem mere za podjetniška posojila na območju Dolenjske v letu 2017.   Subvencija je namenjena za : namenski kredit v materialne in nematerial...

Rok za prijavo: 20.10.2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2017   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kultu...

Rok za prijavo: 5.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2017   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis ...

Rok za prijavo: 12.5.2017

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2017

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji     RAZPIS za zbira...

Rok za prijavo: 26.5.2017

Javni poziv za sofinanciranje dogodkov v letu 2017

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2017       Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov pos...

Rok za prijavo: 30.11.2017

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme, sofinanciranje investicij za izgradnjo ali rekonstrukcijo gasilskih domov in ureditve njihove okolice, sofinanciranje nakupa zemljišč za potrebe gasilskih domov in sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov v letu 2016

...

Rok za prijavo: 29.9.2016

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2016

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/2013popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15&...

Rok za prijavo: 17.10.2016

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2016

    Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2016   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofi...

Rok za prijavo: 23.9.2016

Javni razpis DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE V OBČINI ŠKOCJAN

Objava Javnega razpisa - DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠKOCJAN Javni razpis: Direktor Občinske Uprave v Občini Škocjan pdf    ...

Rok za prijavo: 6.8.2016

Javni razpis- VIŠJI REFERENT III- PRIPRAVNIK

Objava Javnega razpisa VIŠJI REFERENT III- pripravnik Višji_referent III -_pripravnik.pdf ...

Rok za prijavo: 6.8.2016

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2016

...

Rok za prijavo: 15.9.2016

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2016

  Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji     RAZPIS z...

Rok za prijavo: 3.6.2016

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2016

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2016. Predmet javnega razpi...

Rok za prijavo: 25.5.2016

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2016

Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev  fin...

Rok za prijavo: 25.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2016

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v O...

Rok za prijavo: 23.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2016

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2016. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kul...

Rok za prijavo: 16.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2016

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2016. Predmet javnega razpisa...

Rok za prijavo: 16.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2016

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2016   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofin...

Rok za prijavo: 25.4.2016

Javni poziv za sofinancirane dogodkov 2016

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2016       Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov pos...

Rok za prijavo: 30.11.2016

Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2015

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kul...

Rok za prijavo: 26.10.2015

Javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2015

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2015.   P...

Rok za prijavo: 26.10.2015

Javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: »Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje cest«

...

Rok za prijavo: 16.10.2015

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2015

    Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2015   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofi...

Rok za prijavo: 1.10.2015

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2015

    Na podlagI Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14), župan Občine Škocjan objavlja:   "J...

Rok za prijavo: 24.6.2015

Javni razpis Obnova, razširitev ter asfaltna ureditev voziščne konstrukcije dela javne poti JP 899711 in JP 899001

...

Rok za prijavo: 16.6.2015

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2015

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, &scar...

Rok za prijavo: 1.9.2015

Fotografski natečaj 2015

  Občina Škocjan ob praznovanju občinskega paznika KNOBLEHARJEVO 2015 razpisuje fotografski natečaj na temo: »BOGASTVO NAŠIH POLJ«.   I...

Rok za prijavo: 8.6.2015

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2015

  Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 47/97, 91/03) Občina Škocjan objavlja naslednji:   RAZPIS za z...

Rok za prijavo: 1.6.2015

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2015

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2015   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofin...

Rok za prijavo: 5.5.2015

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2015

  Obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih orga...

Rok za prijavo: 20.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2015

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2015.   ...

Rok za prijavo: 20.4.2015

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2015

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2015       Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov pos...

Rok za prijavo: 30.11.2015

Javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi – letno vzdrževanje cest

Javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi – letno vzdrževanje cest Sprememba_roka_za_prejem_prijav.pdf     Razpisna_dokumentacija.pdf ...

Rok za prijavo: 7.1.2015

Javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi - Zimsko vzdrževanje cest

    »Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje cest«   Razpisna_dokumentacija_zimsko_vzdrževanje_cest.pdf . Območje zimska_službe_2014....

Rok za prijavo: 28.11.2014

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2014

    Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013 in 24/2014), župan Občine Škocjan objavlja...

Rok za prijavo: 2.10.2014

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2014

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, &scar...

Rok za prijavo: 29.10.2014

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2014

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Škocjan za leto 2014   Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje špor...

Rok za prijavo: 10.10.2014

JAVNO NAROČILO STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU

»Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan v letih 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017«   ...

Rok za prijavo: 18.8.2014

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2014

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2014.   P...

Rok za prijavo: 21.7.2014

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2014

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2014.   Predmet javnega razpisa...

Rok za prijavo: 21.7.2014

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2014

    JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014   Obveščamo vas, da je odprt Javni razp...

Rok za prijavo: 4.7.2014

Oddaja predlogov za članice/člane Občinske volilne komisije

  Oddaja predlogov za članice/člane Občinske volilne komisije   Pozivamo vas k oddaji predlogov za člane OVK, ki jih bo občinska uprava sprejemala do vključno ...

Rok za prijavo: 12.6.2014

Javni razpis PRIPRAVNIK

Javni razpis: PRIPRAVNIK Svetovalec v financah v občinsku upravi Občine Škocjan.pdf ...

Rok za prijavo: 17.5.2014

Naročilo male vrednosti: Obnova, razširitev ter asfaltna ureditev voziščne konstrukcije dela lokalne ceste LC 399181, dela javne poti JP 899801 in JP 899821

Dokumentacija naročila male vrednosti.pdf ...

Rok za prijavo: 28.4.2014

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2014

  JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014   Na podlagi 7. člena ...

Rok za prijavo: 16.5.2014

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2014

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 47/97, 91/03) Občina Škocjan objavlja naslednji RAZPISza zbiranje predlogov za pod...

Rok za prijavo: 27.5.2014

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2014

  Obveščamo vas, da je odprtJavni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organ...

Rok za prijavo: 11.4.2014

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2014

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2014.   Predmet ja...

Rok za prijavo: 24.3.2014

JAVNI RAZPIS Za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2014

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. List RS št. 66/2007...

Rok za prijavo: 25.3.2014

Javni poziv Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 2014

Predmet javnega poziva je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Škoc...

Rok za prijavo: 30.11.2014

Javno naročilo

  Javno naročilo "Izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Grmovlje".       Dokumenti so v priponkah.   Rok za oddajo p...

Rok za prijavo: 28.1.2014

Javno naročilo

  »Zimsko vzdrževanje asfaltnih LC in JP v Občini Škocjan za leto 2014«   Zimska_služba_odprti_postopek_2014_mbt.pdf   Seznam_obmo...

Rok za prijavo: 5.12.2013

Javno naročilo

»Zimsko vzdrževanje asfaltnih LC in JP v Občini Škocjan, november, december 2013« Javni_natečaj_zimsko_vzdrževanje_asfaltnih_LC_in_JP_v_Občini_Škocjan_n...

Rok za prijavo: 6.11.2013

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2013

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2013.   Predmet ja...

Rok za prijavo: 5.11.2013

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2013

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12), določil Odloka o prora...

Rok za prijavo: 5.11.2013

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Škocjan za leto 2013

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Škocjan za leto 2013. Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov ...

Rok za prijavo: 30.10.2013

Javni natečaj

...

Rok za prijavo: 19.9.2013

Preklic objave prostega delovnega mesta za nedoločen čas SEKRETAR ZA PREMOŽENJSKO - PRAVNE ZADEVE

  Preklic objave prostega delovnega mesta za nedoločen čas SEKRETAR ZA PREMOŽENJSKO - PRAVNE ZADEVE ...

Rok za prijavo:

Javni natečaj

Občina Škocjan objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta SEKRETAR ZA PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE ...

Rok za prijavo: 6.9.2013

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem

  Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem     1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb O...

Rok za prijavo: 19.8.2013

Javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi

    Javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: REKONSTRUKCIJA VRTCA NA BUČKI  Več v prilogi:   Razpisna_dokume...

Rok za prijavo: 25.7.2013

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku

Objavljamo Javno naročilo za izbiro izvajalca gradenj za energetsko sancijo stavb. Energetska sanacija stavb se nanaša na »Energetska sanacija občinske stavbe Šk...

Rok za prijavo: 10.7.2013

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2013

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, &scar...

Rok za prijavo: 30.8.2013

Javno naročilo gradnje po odprtem postopku

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku: REKONSTRUKCIJA VRTCA NA BUČKI  Več v prilogi:   Rekonstrukcija_vrtca na Bučki/ razpisna_dokumentacija zip  ...

Rok za prijavo: 13.6.2013

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku:

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA  »GRAJSKE CESTE«  REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA  »GRAJSKE CESTE«  ...

Rok za prijavo: 24.5.2013

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2013

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v O...

Rok za prijavo: 7.6.2013

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2013

    JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2013   Obveščamo vas, da je odprt Javni razp...

Rok za prijavo: 31.5.2013

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov,okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2013

Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/11 in 47/2012), župan Občine Škocjan objavlja   JAVNI RA...

Rok za prijavo: 15.4.2013

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2013

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2013.   Predmet javn...

Rok za prijavo: 10.4.2013

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2013

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2013   Predmet javnega razpisa je sofinanc...

Rok za prijavo: 10.4.2013

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2013

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. List RS št. 66/2007...

Rok za prijavo: 28.3.2013

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2012

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, &scar...

Rok za prijavo: 26.11.2012

Letno in zimsko vzdrževanje asfaltnih LC in JP v Občini Škocjan za obdobje 2012/2014

JAVNO NAROČILO STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Javno naročilo storitev po odprtem postopku: “Letno in zimsko vzdrževanje asfaltnih LC in JP v Občini Škocjan za obdobje ...

Rok za prijavo: 25.10.2012

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Škocjan za leto 2012

  Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Škocjan za leto 2012. Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov ...

Rok za prijavo: 5.11.2012

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2012

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizaci...

Rok za prijavo: 10.10.2012

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2012

Obveščamo vas, da je odprtJavni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij ...

Rok za prijavo: 10.10.2012

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2012

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2012. Predmet javnega razpisa...

Rok za prijavo: 28.9.2012

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v Občini Škocjan v letu 2012

Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11 in 47/2012), župan Občine Škocjan objavlja JAVNI RAZPISza inve...

Rok za prijavo: 31.7.2012

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku:

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku: "Rekonstrukcija mostu čez Raduljo v Grmovljah." Več v prilogah. ...

Rok za prijavo: 10.7.2012

Odlok o javnih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cestah povezava ...

Rok za prijavo:

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2012

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJZ-UPB4, 110/2011-ZDIU12), določil Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 (Uradni list R...

Rok za prijavo: 24.8.2012

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2012

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Ško...

Rok za prijavo: 30.11.2012

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v letu 2013

    JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2013   Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov p...

Rok za prijavo: 30.11.2013

Seznam razpisov po letih

2002 ,   2003 ,   2004 ,   2005 ,   2006 ,   2007 ,   2008 ,   2009 ,   2010 ,   2011 ,   2012 ,   2013 ,   2014 ,   2015 ,   2016 ,   2017 ,   2018 ,   2019 ,   2020 ,   2021   

Razpisi po kategorijah

Javni razpisi in natečaji,   Javne objave,   Javna naročila,   Javne dražbe,   Javno zbiranje ponudb,   Javne razgrnitve,   Zaposlitve,   Urbanistični natečaji,   Letni program

Razpisi po aktualnosti

Napovedan,   V teku,   Zaključen

Pokaži vse
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI