OBČINA
ŠKOCJAN

Prodaja parcele št. 2497, k.o. Bučka.

15 december 2018
--:--:--

15.12.2016

Površina: 6.309 m2, okvirna vrednost: 3.155 EUR.

Prodaja 1/2 (ena polovica) solastniškega deleža nepremičnine.

 

KLIKNI ZA SLIKO.