OBČINA
ŠKOCJAN

Javna dražba za prodajo nepremičnine - parc.št. 1964/2, 1967/3, 1964/3 k.o. Stara vas

26 september 2020
--:--:--
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE