OBČINA
ŠKOCJAN

Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Škocjan - parc.št. 1543/8 k.o. Dole

17 oktober 2019
--:--:--

19.4.2017

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE