OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Obrazci

19 september 2021
--:--:--

Na enem mestu smo za vas zbrali vse obrazce. Obrazci so razdeljeni po posameznih področjih:

 • Okolje in prostor
 • Promet, komunala ter infrastruktura
 • Sociala
 • Splošno

Vse obrazce je mogoče pridobiti tudi v sprejemni pisarni Občine Škocjan.

 

V kolikor posameznega obrazca ni med spodaj navedenimi obrazci, nam lahko pišete preko splošnega obrazca objavljenega na dnu spletne strani.

Vse vloge se  lahko odda na enega izmed spodaj navedenih načinov (v kolikor pri posameznem postopku ni navedeno drugače):

 • po elektronski pošti na naslov info@obcina-skocjan.si
 • z navadno pošto na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan
 • osebno v sprejemni pisarni Občine Škocjan (tajništvo)

 

 

 

Okolje in prostor

 

 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča: vloga

 
 
 
 
 
 
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije: vloga
   
   
 • Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine: vloga
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka: vloga

 

 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom: vloga

 

 

 • Vloga za izdajo mnenja skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti Občine Škocjan:  Vloga
  Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte - DNZO Obrazec

 

 • Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - Obrazec

 

 
 

 

 

Promet, komunala ter infrastruktura

 

 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno cestno omrežje in/ali gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste: vloga

 

 

 

Sociala

 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: vloga

 

 

 

 

Splošno

 • Vloga za pridobitev informacije javnega značaja: vloga

 

 • Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti od kraja študija: vloga

 

 • Vloga za prijavo razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata /kmetije: vloga

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošljite nam sporočilo ali vprašanje:

V primeru, da imate za nas kakršnokoli vprašanje ali bi želeli sporočiti vaše mnenje oz. željo, lahko to storite preko spodnjega obrazca.

 

Pošlji
* - obvezno polje
TURIZEM

Podatki o plačevanju upravnih taks

 

V kolikor je pri posamezni vlogi navedeno plačilo upravne takse, je potrebno vlogi priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse.

 

Upravna taksa se plača na:

 • št. računa (IBAN): SI56 0132-1521-0309-187
 • sklic (referenca): 11 76210-7111002
 • koda namena: OTHR
 • namen: upravna taksa

 

Na posamezni vlogi je navedena višina upravne takse, ki jo mora vlagatelj plačati. Višina upravna takse je po posameznih vlogah lahko različna.

 

V primeru, da je vlagatelj plačila upravne takse oproščen, je potrebno navesti razlog oprostitve na podlagi zakonske podlage ter priložiti za to ustrezna dokazila.

 

Pravna podlaga je Zakon o upravnih taksah - UPB5 (Ur. l. RS, št. 106/2010).

 

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI