OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016

1 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 4. 2016)

 

Vabilo:

Vabilo 9. seja - 12. 4. 2016.

 

Predlagan dnevni red:

 1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 18. 2. 2016.

3.      Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

4.      Pregled in njihove realizacije 8. redne seje Občinskega sveta z dne 18. februar 2016.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Dopolnjen osnutek OPPN Hrastulje II ( 1. obravnava).

7.      Zdravstveni dom Novo mesto – letno poročilo 2015 in finančni načrt za leto 2016.

8.      Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva

         Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki za leto 2015, s kratkim poročilom

        o delu na območju Občine Škocjan ter programom dela za leto 2016.

9.  Letno poročilo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za leto 2015 in finančni načrt 2016.

10.  Letno poročilo Osnovne šole F. M. Škocjan za leto 2015 in finančni načrt za leto 2016.

11.  Cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2016.

12.  Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015.

13.  Predlog odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center.

14.  Letni progam socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2016.

15.  Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2016.

16.  Imenovanje člana v svet območne izpostave JSKD NM.

17.  Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v

       Občini Škocjan.

18. Seznanitev z zapisniki občnih zborov krajevnih in vaških skupnosti.

19. Odgovori na pobude in vprašanja 8. redne seje z dne 18. 2. 2016.

20. Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 9. seje - 12. 4. 2016.