OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18. 2. 2016 )

 

Vabilo:

Vabilo 8. seja - 18. 2. 2016.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 8. 12. 2015.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Škocjan organizirane v času od 9. 12. 2015 od 14. ure do 10. 12. 2015 do 14. ure.

4.      Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

5.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 7. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

6.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

7.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

8.      Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016.

9.      Poročilo o stanju na CeRODU.

10.  Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan v letu 2014.

11.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016.

12.  Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan.

13.  Odlok o priznanjih Občine Škocjan.

14.  Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov.

15.  Ukinitev javnega dobra, parcela št. 3408/1, 3408/3, 3407/6,  k.o. 1394 – Bučka.

16.  Ukinitev javnega dobra, parcela št. 3047/7 k.o. 1465 – Stara vas.

17.  Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2016.

18.  Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto.

19.  Imenovanje članov krajevnih skupnosti (KS) in vaških odborov (VO).

Imenovanje članov Krajevne skupnosti Škocjan.

20.  Odgovori na pobude in vprašanja 7. redne seje z dne 8. 12. 2015.

21.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 8. seje - 18. 2. 2016.