OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015 )

 

Vabilo:

Vabilo 7. seja - 8. 12. 2015.

 

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti sveta.
 2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 22. 9. 2015.
 3. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Škocjan organizirane v času od 12. 10. 2015 od 11. ure do 14. 10. 2015 do 15. ure.
 4. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.
 5. Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 6. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.
 6. Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.
 7. Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.
 8. Strokovna podlaga za OPPN Hrastulje II in za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 399071.
 9. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, 1. obravnava.
 10. Soglasje občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Novo mesto k dopolnitvi odloka – ponovna obravnava odloka.
 11. Ukinitev javnega dobra, parcela št. 2760/2, k.o. 1463 – Zagrad (ID 6515687).
 12. Tretja dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2015.
 13. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015.
 14. Predlog povišanja cen programov v vrtcu.
 15. Nasprotovanje 53. členu, 54. členu in 55. členu Zakona o proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.
 16. Odgovori na pobude in vprašanja 6. redne seje z dne 22. 9. 2015.
 17. Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 7. seje - 8. 12. 2015.