OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17. 3. 2015 )

 

Vabilo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predlagan dnevni red:

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta.

 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne, 16.12.2014. 

 

3. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

 

4. Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 3. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

 

5. Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

 

6. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2015.

 

7. Zdravstveni dom Novo mesto – letno poročilo 2014 in finančni načrt za leto 2015.

 

8. Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki za leto 2014, s kratkim poročilom o delu na območju Občine Škocjan ter programom dela za leto 2015.

 

9. Letno poročilo OŠ Frana Metelka Škocjan za leto 2014 in Finančni načrt za leto 2015

 

10. Cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015.

 

11. Predstavitev sodelovanja Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. z občino v novem finančnem obdobju.

 

12. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014.

 

13. Letni progam socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2015.

 

14. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

 

15. Prva dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2015.

 

16. Ukinitev javnega dobra na parceli št. 1686 (ID4237008) in 1733 (ID1214135), 1470 k.o. Dobrava.

 

17. Povračilo dela stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014.

 

18. Odgovori na pobude in vprašanja 3. redne seje z dne 16. 12. 2014.

 

19. Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

 

Zapisnik 4. seje OS - 17.3.2015