OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)

23 januar 2021
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25. 9. 2018)

 

Vabilo:

Vabilo 20. seja - 25. 9. 2018.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.    Potrditev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.    Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 12. 6. 2018.

4.    Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 19. redne seje OS Občine Škocjan z dne 12.6.2018.

5.    Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.    Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan.

7.    Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - 2. obravnava in sprejem.

8.    Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Škocjan.

9.    Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada.

10.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škocjan za leto 2018, v obdobju januar - junij 2018.

11.  Poročilo o delovanju smučišča Gače v sezoni 2017/2018.

12.  Poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti za leto 2017 in plan dela za leti 2018 in 2019 na pokopališčih v občini Škocjan.

13.  Letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem za leto 2018 - spremembe in dopolnitve 4.

14.  Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan.

15.  Odgovori na pobude in vprašanja 19. redne seje z dne 12.6.2018.

16.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 20. seje - 25.9. 2018.