OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18. 11. 2014 )

 

Vabilo:

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.pdf

 

2. Pregled in potrditev zapisnika_29. redne_seje_in_4_dopisne_seje.pdf

 

3. Pregled_in_potrditev_zapisnika_1. konstitutivne_seje.pdf

 

4. Pregled sklepov_in realizacije_29. redne_in_4. dopisne_seje.pdf

 

5. Pregled_sklepov_in_realizacije_1. konstitutivne_seje.pdf

 

6. Porocilo_o_delu_župana_in_občinske_uprave.pdf

 

7. Predlog_Odloka_o_programu_opremljanja_stavbnih zemljišč za območje opremljana "vodovod_Segonje".pdf

 

8. Predlog_Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015 - prva obravnva.pdf

 

9. Predlog Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 - prva obravnava.pdf

 

10. Soglasje občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Novo mesto k dopolnitvi odloka.pdf

 

11. Sklep o_zagotovitvi_dodatnih_sredstev_proračuna Občine Škocjan za leto 2014 za potrebe izvedbe investicije "Komunalne ureditve poslovne cone GTC Škocjan".pdf

 

12. Predlog_članstva_delovnih_teles Občinskega sveta Občine Škocjan in Nadzornega odbora v mandatu 2014-2018.pdf

 

13. Tretja_dopolnitev_letnega_načrta_ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2014.pdf

 

Tretja dopolnitev letnega_načrt_ravnanja_z_nepremicnim_premozenjem - dopolnitev gradiva.pdf

 

14. Ukinitev_javnega_dobra na parceli št. 1207/3 (ID627882), 1469 - k.o. Tomžaja vas.pdf

 

15. Predlog_za_oprostitev_plačila_komunalnega_prispevka - dozidava in rekonstrukcija Mrliške vežice v Gorenjih Dolah.pdf

 

16. Seznanitev_s_povzetkom_regijskih_izvedbenih_načrtov_na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016.pdf

 

17. Vprašanja in pobude.

 

 

Zapisnik: