OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

 

 

18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 3. 2018)

 

Vabilo:

Vabilo 18. seja - 27. 3. 2018.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 30. 1. 2018.

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 17. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 30.1.2018.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Zdravstveni dom Novo mesto - letno poročilo 2017 in finančni načrt za leto 2018.

7.      Cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018.

8.      Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki za leto 2017, s kratkim poročilom o delu na območju Občine Škocjan ter programom dela za leto 2018.

9.      Spremembe in dopolnitve odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan.

10.  Letno poročilo OŠ Frana Metelka Škocjan za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018.

11.  Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017.

12.  Potrditev dolgoročne zadolžitve Občine Škocjan v letu 2018, za projekt Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov Dobrava (koriščenje brezobrestnega kredita MGRT - 23. člen ZFO v višini 98.465,00 EUR).

13.  Potrditev investicijskega programa "Komunalna ureditev PC GTC Škocjan".

14.  Letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim, in finančnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2018 - spremembe in dopolnitve 2.

15.  Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2018.

16.  Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2018.

17.  Ukinitev javnega dobra: parcela št. 3026/2 k.o. 1465 - Stara vas, parcele št. 1399/3/4/5/6 k.o. 1470 - Dobrava, parcele št. 1684/1/2/3/4/5, 1683/1/2 k.o. 1470 - Dobrava.

18.  Predlog za oprostitev plačila komunalnega prispevka: nova gradnja (legalizacija) in rekonstrukcija večnamenskega objekta - Zeliščarski center JV Slovenije - vstopni objekt in prostori gasilskega društva.

19.  Izvršba - predlog za odpis obresti.

20.  Odgovori na pobude in vprašanja 17. redne seje z dne 30.1.2018.

21.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 18. seje - 27. 3. 2018.