OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)

29 oktober 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

 

16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17. 10. 2017)

 

Vabilo:

Vabilo 16. seja - 17. 10. 2017.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 15. 6. 2017.

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 15. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Radovednež Škocjan pri OŠ F. M. Škocjan za šolsko leto 2017/2018.

7.      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana.

8.      Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škocjan za leto 2017, v obdobju januar - junij 2017.

9.      Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 - rebalans II.

10.  Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Škocjan.

11.  Volitve v državni svet 2017.

12.  Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017 - 2020.

13.  Nepremičnine s statusom javne infrastrukture na področju kulture.

14.  Ukinitev javnega dobra parc .št. 3446/3 k.o. Bučka, parc. št. 3446/2 k.o. Bučka, parc. št. 3413 k.o. Bučka, parc. št. 2793/2 k.o. Zbure, parc. št. 2793/4 k.o. Zbure in parc. št. 3260 k.o. Stara vas.

15.  Odgovori na pobude in vprašanja 15. redne seje z dne 15. 6. 2017.

16.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 16. seje - 17. 10. 2017.