OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)

5 december 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

14. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (28. 3. 2017)

 

Vabilo:

Vabilo 14. seja - 28. 3. 2017.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 20. 12. 2016. 

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 13. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017.

7.      Zdravstveni dom Novo mesto – letno poročilo 2016 in finančni načrt za leto 2017.

8.      Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki za leto 2016, s kratkim poročilom o delu na območju Občine Škocjan ter programom dela za leto 2017.

9.      Letno poročilo Osnovne šole F. M. Škocjan za leto 2016 in finančni načrt za leto 2017.

10.  Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016.

11.  Prerazporeditev I. proračunskih sredstev o katerih odloča Občinski svet Občine Škocjan.

12.  Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2017 - 1. dopolnitev.

13.  Ukinitev javnega dobra, parcelna št. 1629, k.o. Dobrava.

14.  Letni progam socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2017.

15.  Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2017.

16.  Odgovori na pobude in vprašanja 13. redne seje z dne 20. 12. 2016.

17.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 14. seje - 28. 3. 2017.