OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)

29 oktober 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)

 

Vabilo:

Vabilo 13. seja - 20. 12. 2016.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 8. 11. 2016. 

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 12. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Predstavitev projekta Zeliščarski center JV Slovenije.

7.      Predlog povišanja cen programov v vrtcu.

8.      Določitev vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč (NUSZ) za leto 2017.

9.      Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja in Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017.

10.  Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja in Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018.

11.  Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 – drugo branje in sprejem.

Obrazložitve in priloge.

12.  Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 – drugo branje in sprejem.

Obrazložitve in priloge.

13.  Ukinitev javnega dobra, parcela št. 3446/6, k.o. 1394 – Bučka in 2942/2 k.o. 1466 – Gorenja vas.

14.  Odgovori na pobude in vprašanja 12. redne seje z dne 8. 11. 2016.

15.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 13. seje - 20. 12. 2016.