OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)

29 oktober 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)

 

Vabilo:

Vabilo 11. seja - 27. 9. 2016.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 14. 6. 2016. 

4.      Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 23. 8. 2016. 

5.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 10. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

6.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

7.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

8.      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II – 2. obravnava in sprejem.

9.      Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan za šolsko leto 2016/2017.

10.  Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan v letu 2015.

11.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škocjan za leto 2016, v obdobju januar – junij 2016.

12.  Razglasitev javnega dobra na javnih cestah in pločniku.

13.  Posamični program upravljanja nepremičnega premoženja – Prodaja zemljišča, parcele št. 1396/2, k.o. 1470 Dobrava, v Poslovni coni Škocjan – RTP 110/20 kV Dobruška vas.

14.  Izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Grmovlje – odstop od izvedbe javnega naročila.

15.  Odgovori na pobude in vprašanja 10. redne seje z dne 14. 6. 2016.

16.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 11. seje - 29. 9. 2016.