OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Župan in podžupan

19 september 2021
--:--:--

Jože Kapler - župan


Tel.: +386 7 38 46 301
GSM: +386 41 779 505
 

 


URADNE URE:

PONEDELJEK: 8.00-9.00
SREDA: 8.00-9.00
PETEK: 8.00-9.00

 

Različne obveznosti zahtevajo od župana nenehne dogovore, usklajevanja, sestanke,

zato občasno ni prisoten v občinski pisarni, ga pa vedno lahko pokličete

na naslednjo številko: +386 7 38 46 300 (tajništvo Občine Škocjan).


Izključno zaradi časovne stiske priporočamo, da se za morebitni razgovor najavite na zgornjo številko in uskladite čas srečanja.

 

 

Nagovor

 

Tu me ja mama povila, ob bregovih Radulje in vrtenju mlinskega kolesa sem shodil, tu je moj dom; na tem koščku domovine bom za vedno ostal…tem krajem bom svoj prispevek dal…

 

Spoštovani!

 

Komunikacija in delo z ljudmi me je spodbudilo, da sem se pridružil njim, ki so se odločili za pridobivanje znanja za poklic trgovca, kasneje še poslovodje. Že kot odraščajoči fant sem se rad družil z vsemi, ki so kazali pripravljenost za izvajanje aktivnosti za skupno dobro, kajti, kaj hitro sem spoznal, da sem na domače kraje zelo navezan, da imam rad vso raznolikost narave, pokrajine in ljudi.

 

Mnogo veščin, kolektivnega duha in vrednot humanosti sem pridobil v vrstah Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan. V svojem prostem času sem rad zaplesal s plesalkami domače folklorne skupine, poskušal usmerjati člane Turističnega društva Škocjan v krepitev in širitev asortimana turistične ponudbe. Z nekdanjim sosedom sva leta 2002 združila znanje in finančna sredstva in se, s svojo trgovino Vsegrad, priključila vrsti podjetnikov.

 

V mandatu 2006-2010 sem kot svetnik Občinskega sveta temeljiteje spremljal dogajanje v občinskem prostoru; spoznavati sem pričel pristojnosti lokalne skupnosti, njen pomen in možnosti in, na osnovi poznavanja dejstev, ocenil, da tedaj začrtane investicije niso realne, kar sem tudi jasno in javno povedal.

 

Do leta 2010 večjih političnih ambicij nisem imel, saj sem bil polno zaposlen v svoji trgovini. Ko pa se je bližal čas predvolilne kampanje za lokalne volitve, so me občani izbrali in nagovorili, da sem se odločil za kandidaturo. Rezultat volitev govori sam po sebi.

 

Svojo funkcijo opravljam profesionalno. Časi so zares težki, zahtevni in neugodni; če bomo delali postopoma, se bomo korak za korakom bližali cilju.
Trudim se, da se sleherni evro proračunskega denarja porabi gospodarno, namensko, skladno s sprejetim proračunom. Dokler bom župan, bom delal pregledno in pošteno, za razvoj in napredek občine in občanov, kar je tudi vodilo in moto mojega delovanja vedno in povsod.


________________________________________________________________________________________
 

 


Alojz Hočevar - podžupan

 

Datum rojstva: 7. april 1962.

Izobrazba: strojni ključavničar.

 


V družbeno dejavnost je vpet že od leta 1985. Dva mandata je bil predsednik KS Bučka 2003 – 2012.

 

Je član občinskega sveta, od 1. 7. 2011 dalje pa opravlja funkcijo podžupana - nepoklicno.

 

Njegove naloge so pomoč županu pri njegovem delu na področju cestnega gospodarstva, komunalnih zadev, gasilstva in civilne zaščite. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V tem času opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ga župan pooblasti.

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI