OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Proračun za leto 2020

14 junij 2021
--:--:--

Proračun za leto 2022
Proračun za leto 2021
Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

Rebalans I 2020

Objavljeno: 12.06.2020

Občinski svet Občine Škocjan na svoji 7. redni seji dne, 2.06.2020, sprejel Odlok o spremembah  Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020.

Proračun Občine Škocjan za leto 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objava: 11. 3. 2019.

Občinski svet Občine Škocjan je na 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 je objavljen v Uradnem listu RS št. 8/2019.

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020

Objava: 20. 12. 2018.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na svoji 1. redni seji dne 19. 12. 2018, v skladu s 16. členom Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 71/15) in 80. členom Poslovnika občinskega sveta ObčineŠkocjan (Uradni list RS št. 75/15) sprejel sklep, da se o predlogu proračuna Občine Škocjan za leto 2020 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka v času od 20. 12. 2018 do vključno 21. 1. 2019.

Ostale priloge:

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI