OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2019

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

Rebalans I 2019

Občinski svet Občine Škocjan na svoji 5. redni seji dne, 1. 10. 2019, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2019 .

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019

Objava: 11. 3. 2019.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 je objavljen v Uradnem listu RS št. 8/2019.

 

 

Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar-marec 2019

Objava: 3. 1. 2019.

Župan Občine Škocjan je dne, 27. 12. 2018 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v odbodju januar-marec 2019.

Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v odbodju januar-marec 2019 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/2019.

 

 

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019

Objava: 20. 12. 2018.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na svoji 1. redni seji dne 19. 12. 2018, v skladu s 16. členom Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 71/15) in 80. členom Poslovnika občinskega sveta ObčineŠkocjan (Uradni list RS št. 75/15) sprejel sklep, da se o predlogu proračuna Občine Škocjan za leto 2019 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka v času od 20. 12. 2018 do vključno 21. 1. 2019.

 

 

Ostale priloge:

 

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE