OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2018

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

Občinski svet Občine Škocjan, na svoji 3. redni seji dne, 26. 3. 2019, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2018.

 

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS, št.: 22/2019.

 

Vrstni red datotek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN ZA LETO 2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

Objava: 29. 6. 2018.

Občinski svet Občine Škocjan je na 19. redni seji, dne 12. 6. 2018 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

Objava: 12. 2. 2018.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 17. redni seji, dne 30. 1. 2018 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS št. 8/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

Objava: 17. 1. 2017.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 13. redni seji, dne 20. 12. 2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS št. 87/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev do pobud in predlogov.pdf

 

 

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

Objava: 9. 11. 2016.

 

Občinski svet Občine Škocjan na svoji 12. redni seji dne 8. 11. 2016, v skladu s 16. členom Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 71/15) in 80. členom Poslovnika občinskega sveta ObčineŠkocjan (Uradni list RS št. 75/15) sprejel sklep, da se o predlogu proračuna Občine Škocjan za leto 2018 opravi javna razprava.

 

Javna razprava poteka v času od 9. 11. 2016 do vključno 8. 12. 2016.

 

 

Ostale priloge:

Vizija_razvoja_2017_2018.pdf

Uvrščanje programov_2017_2018.pdf

Načrt_vzdrževanja_ceste_2018.pdf

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE