OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2017

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2017

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 18. redni seji, dne 27. 3. 2018 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017.

 

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS, št.: 23/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN ZA LETO 2017

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 16. redni seji, dne 17. 10. 2017, sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 - rebalans II.

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS št. 59/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Škocjan za leto 2017

Občinski svet Občine Škocjan je na 16. redni seji, dne 17. 10. 2017, sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škocjan za leto 2017 (v obdobju januar - junij 2017).

 

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

Objava: 30. 6. 2017

Občinski svet Občine Škocjan je na 15. redni seji, dne 15. 6. 2017, sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS št. 32/2017.

 

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 (pdf).

 

Splošni del rebalansa proračuna za leto 2017 (pdf).

 

Posebni del rebalansa proračuna za leto 2017 (pdf).

 

 Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna za obdobje 2017-2020 (pdf).

 

Obrazložitve Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 (pdf).

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

Objava: 17. 1. 2017.

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 13. redni seji, dne 20. 12. 2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS št. 87/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev do pobud in predlogov.pdf

 

Predlog finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2017.

 

 

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017

Objava: 9. 11. 2016.

 

Občinski svet Občine Škocjan na svoji 12. redni seji dne 8. 11. 2016, v skladu s 16. členom Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 71/15) in 80. členom Poslovnika občinskega sveta ObčineŠkocjan (Uradni list RS št. 75/15) sprejel sklep, da se o predlogu proračuna Občine Škocjan za leto 2017 opravi javna razprava.

 

Javna razprava poteka v času od 9. 11. 2016 do vključno 8. 12. 2016.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Načrt_vzdrževanja_ceste_2017.pdf

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE