OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2016

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2016

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 14. redni seji, dne 21. 3. 2017 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016.

 

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2017

 

.

 

 

 

PRORAČUN ZA LETO 2016

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Objava: 11. 11. 2016

Občinski svet Občine Škocjan je na 12. redni seji, dne 8. 11. 2016, sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 je objavljen v Uradnem listu RS št. 72/2016 .

 

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (pdf).

 

Splošni del rebalansa proračuna za leto 2016 (pdf).

 

Posebni del rebalansa proračuna za leto 2016 (pdf).

 

Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna za obdobje 2016-2019 (pdf).

 

Obrazložitve Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (pdf).

 

 

Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Škocjan za leto 2016

Občinski svet Občine Škocjan je na 11. redni seji, dne 27. 9. 2016, sprejel Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škocjan za leto 2016 (v obdobju januar - junij 2016).

 

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Objava: 4. 3. 2016

Občinski svet Občine Škocjan je na 8. redni seji, dne 18. 2. 2016, sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 je objavljen v Uradnem listu RS št. 17/2016.

 

 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (pdf).

 

Splošni del rebalansa proračuna za leto 2016 (pdf).

 

Posebni del rebalansa proračuna za leto 2016 (pdf).

 

Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna za obdobje 2016-2019 (pdf).

 

Obrazložitve Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (pdf).

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Objava: 7. 1. 2015.

Občinski svet Občine Škocjan je na 3. redni seji, dne 16. 12. 2014 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 je objavljen v Uradnem listu RS št. 1/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Objava: 19. 11. 2014.

Občinski svet Občine Škocjan je na 2. redni seji sprejel Predlog odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016. Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 89/07, 63/08, 90/80) je predlog proračuna v javni razpravi najmanj 15 dni, in sicer v času od 19. 11. 2014 do vključno 4. 12. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE