OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2014

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2014

Občinski svet Občine Škocjan je na 4. redni seji, dne 17. 3. 2015 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014.

 

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/15.

 

 

 

 

Objavljeno: 26.03.2015

 
 
 
 

 

 

PRORAČUN ZA LETO 2014

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 - Rebalans II.

Občinski svet Občine Škocjan je na 3. redni seji, dne 16. 12. 2014, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2014.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 - Rebalans I.

Občinski svet Občine Škocjan je na 26. redni seji, dne 25. 3. 2014, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

Občinski svet Občine Škocjan je na 24. redni seji, dne 17. 12. 2013 sprejel: Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2014.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2013.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

 


 

 

 

Objava predloga Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

Občinski svet Občine Škocjan je na 23. redni seji sprejel Predlog odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014. Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 89/07, 63/08, 90/80) je predlog proračuna v javni razpravi najmanj 15 dni, in sicer v času od 20. 11. 2013 do vključno 4. 12. 2013.
 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE