OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2013

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

Občinski svet Občine Škocjan je na 26. redni seji, dne 25. 3. 2014 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013.

 

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2014.

 

 

 

Objavljeno dne: 16. 5. 2014.
 

 

PRORAČUN ZA LETO 2013

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Občinski svet Občine Škocjan je na 23. redni seji, dne 19. 11. 2013, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013.
 

 

 

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Občinski svet Občine Škocjan je na 18. redni seji, dne 18. 12. 2012 sprejel:

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2013.


Na spodnjih povezavah si lahko ogledate dokumente, ki so povezani s proračunom Občine Škocjan za leto 2013:
 

 
 

 

 

Predloga odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013

Občinski svet Občine Škocjan je na 17. redni seji sprejel:

Predlog odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013.

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 89/07, 63/08, 90/80) je predlog proračuna v javni razpravi najmanj 15 dni, in sicer od 16. 11. 2012 do vključno 30. 11. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE