OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2015

26 januar 2021
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019
2020

 

ČASTNI OBČAN 2015

 

Janez  Kralj

 

 

 

Predlagatelj: Bojan Jerak, predsednik AS Dobruška vas - Tomažja vas.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

OBČINSKA NAGRADA 2015

 

Turistično društvo Zagrad

 

 

Predlagatelj: Marija Dragman.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2015

 

Anton Mojstrovič

 

 

Predlagatelj: Društvo upokojencev Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Avto Krakov

 

 

Predlagatelj: Janez Lekše.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Franc Matko

 

 

Predlagatelj: Jože Vovko, tajnik UO PGD Zagrad.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Karmen Janežič

 

 

Predlagatelj: Sodelavci Župnijske Karitas Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Melita in Peter Blatnik

 

 

Predlagatelj: člani PGD Grmovlje: Marjen Hočevar, Anton Marinčič in Marjan Oberč.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

Tončka Pavšič

 

 

Predlagatelj: pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora Bučka.

Datum podelitve: 6. 7. 2015.

Utemeljitev (pdf).

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE