OBČINA
ŠKOCJAN

2013

3 junij 2020
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019

OBČINSKA NAGRADA 2013

 

Jelka Tršinar

 

 

Predlagatelj: Krajevna skupnost Bučka.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2013

 

Cerkvani mešani pevski zbor Dobrava

 

 

Predlagatelj: Vaški odbor Dobrava - Tomažja vas.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

Damjan Štih

 

 

Predlagatelj: Župnijska Karitas Škocjan, Zakonska skupina župnije Škocjan, Mladinska skupina župnije Škocjan, Mešani pevski zbor župnije Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

Franci Rupar

 

 

Predlagatelj: Štefka Praznik.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

Jože Giodani

 

 

 

Predlagatelj: Franci Kocjan in Slavko Štrbenc.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

Stanislav Čelesnik

 

 

Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

Nogometni klub Prijatelj

 

 

Predlagatelj: Jožica Vovko.

Datum podelitve: 6. 7. 2013.

Utemeljitev (pdf).

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE