OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2012

23 januar 2021
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019
2020

OBČINSKA PRIZNANJA 2012

 

Gabrijela Kovač

 

 

Predlagatelj: v imenu RK KR Škocjan, podala Tanja Hočevar.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

Jože Zorko

 

 

 

Predlagatelj: Marjan Turk, Marko Turk, Slavi Mlakar, Sonja Kovačič in Janez Debevec.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Ljubica Hočevar

 

 

Predlagatelj: Društvo podeželskih žensk Bučka in Turistično društvo Bučka.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

Mateja Robek Zaletelj

 

 

Predlagatelj: v imenu Kulturnega društva dr. Ignacija Knoblehara Škocjan, podala Sonja Krmc.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava

 

 

Predlagatelj: v imenu Upravnega odbora Društva podeželske mladine Dobrava, podala Janja Povšič.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

Prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje

 

 

Predlagatelj: v imenu vaškega odbora, podal predsednik Marjan Hočevar.

Datum podelitve: 6. 7. 2012.

Utemeljitev (pdf).

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE