OBČINA
ŠKOCJAN

2011

15 oktober 2019
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

 

OBČINSKA NAGRADA 2011

 

Ferenc Csernik

 

 

Predlagatelj: Kulturno društvo Bučka, Krajevna skupnost Bučka in Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2011

 

Martina Božič

 

 

Predlagatelj: Janez Povšič in Sonja Kovačič.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Franci Miklavčič

 

 

Predlagatelj: v imenu Rokometnega kluba Škocjan, podal Stane Čelesnik.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

Društvo podeželske mladine Dobrava

 

 

Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

Milan Hočevar

 

 

Predlagatelj: v imenu Krajevne skupnosti Bučka,  Alojz Hočevar.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

Vida Cizel

 

 

Predlagatelj: Tanja Hočevar, Fanika Godec, Tončka Povše, Nuša Povše, Slavka Rudman, Jože Rudman in Katarina Zupet.

Datum podelitve: 6. 7. 2011.

Utemeljitev (pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

Knobleharjevo leto 2019

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE