OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2005

26 januar 2021
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019
2020

ČASTNI OBČAN 2005

 

Pavle Bobič

 

 

Predlagatelji: Lado Hočevar, Jože Globevnik, Janez Leskovar in Miloš Kovačič.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

 

OBČINSKA NAGRADA 2005

 

Folklorna skupina Plamen

 

 

Predlagatelj: Občinski odbor SLS Škocjan.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2005

 

 

Janez Hočevar

 

 

Predlagatelj: Anton Zupet.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

Jožica Čelesnik

 

 

Predlagatelj: Anton Zupet.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

Tončka Povše

 

 

Predlagatelj: Anton Zupet.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

Škocjanski rogisti

 

 

Predlagatelj: župan Anton Zupet in Občinski odbor SLS Škocjan.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

Gostilna Marinčič, Janez Leskovar

 

 

Predlagatelj: župan Anton Zupet.

Datum podelitve: 8. 7. 2005.

Utemeljitev (pdf).

 

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE