OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2003

6 december 2020
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019
2020

ČASTNA OBČANKA 2003

 

Ivica Žnidaršič

 

 

Predlagatelj: Društvo izgnancev Slovenije KO Bučka.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljitev (pdf).

 

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2004

 

 

Dekliška pevska skupina Plamen

 

 

Predlagatelj: Milena Smrekar in Štefka Praznik.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Zinka Mali

 

 

Predlagatelj: v imenu Župnije Škocjan, podal župnik Damjan Štih.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljitev (pdf).

 

 

Janez Lekše

 

 

Predlagatelj: Društvo podeželske mladine Dobrava.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljite (pdf).

 

 

Janez Povšič

 

Predlagatelj: skupina občanov, skupina svetnikov in Društva podeželske mladine Dobrava.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljite (pdf).

 

 

Jože Kic

 

 

Predlagatelj: Lado Hočevar.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljite (pdf).

 

 

 

Rudolf Lopatec

 

 

Predlagatelj: Franci Kocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljite (pdf).

 

 

Jože Zupančič

 

 

Predlagatelj: v imenu Upravnega odbora PGD Škocjan, podal Franci Smrekar.

Datum podelitve: 6. 7. 2003.

Utemeljite (pdf).

 

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE