OBČINA
ŠKOCJAN

2002

23 januar 2020
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

OBČINSKA NAGRADA 2002

 

Fanika Martinčič

 

Predlagatelj: Marija Halas in Nežka Dulc.

Datum podelitve: 6. 7. 2002.

 

 

OBČINSKA PRIZNANJA 2002

 

 

Jože Globevnik

 

Predlagatelj: Društvo podeželske mladine Dobrava in SLS Občinski odbor Škocjan.

Datum podelitve: 6. 7. 2002.

 

 

 

Franci Smrekar

 

Predlagatelj: Občinski odbor SLS Škocjan in Jože Zupančič.

Datum podelitve: 6. 7. 2002.

 

 

 

Jože Peterlin

 

Predlagatelj: v imenu krajanov Bučke, podala Marjeta Peterlin.

Datum podelitve: 6. 7. 2002.

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

Knobleharjevo leto 2019

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE