OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

2000

23 januar 2021
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2019
2020

OBČINSKA PRIZNANJA 2000

 

 

Alojz Saje

 

Predlagatelj: v imenu vodovodnega odbora Bučka, podal g. Jože Kocjan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Jože Ferkolj

 

Predlagatelj: župan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Bojan Saje

 

Predlagatelj: župan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Janez Jenič

 

Predlagatelj: Peter Blatnik.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

 

Alojz Jerak

 

Predlagatelj: Bojan Jerak.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE