OBČINA
ŠKOCJAN

2000

23 januar 2020
--:--:--

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

OBČINSKA PRIZNANJA 2000

 

 

Alojz Saje

 

Predlagatelj: v imenu vodovodnega odbora Bučka, podal g. Jože Kocjan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Jože Ferkolj

 

Predlagatelj: župan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Bojan Saje

 

Predlagatelj: župan.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

Janez Jenič

 

Predlagatelj: Peter Blatnik.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

 

Alojz Jerak

 

Predlagatelj: Bojan Jerak.

Datum podelitve: 9. 7. 2000.

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

Knobleharjevo leto 2019

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE