OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Občinska uprava

16 januar 2021
--:--:--

Uradne ure občinske uprave:


PONEDELJEK: 8.00-11.00, 12.00-15.00
SREDA: 8.00-12.00, 13.00-17.00
PETEK: 8.00-11.00

 

Telefon (tajništvo): 07/38 46 300, 051/612 111 

 

Elektronski naslov: info@obcina-skocjan.si

 

Medobčinski inšpektorat

 

Obveščamo vas, da je s 1.1.2013 v Občini Škocjan pričel delovati Medobčinski inšpektorat.

Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 12.30. in 14.30 uro, v sejni sobi občine Škocjan.

 


 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE