OBČINA
ŠKOCJAN

Občinska uprava

21 marec 2019
--:--:--

Uradne ure občinske uprave:


PONEDELJEK: 8.00-11.00, 11.30-14.30
SREDA: 8.00-12.00, 13.00-16.30
PETEK: 8.00-11.00, 11.30-13.30

 

Telefon (tajništvo): 07/38 46 300, 051/612 111 

 

Sestava

Direktorica:

PETRA POZDEREC, univ. dipl. prav.
direktorica občinske uprave
Tel.: ++386 (0)7 38 46 308
GSM: 031 307 304
petra.pozderec@obcina-skocjan.si


Uradne ure direktorice občinske uprave:

PONEDELJEK: 8.00-11.00
SREDA: 8.00-12.00, 13.00-16.30
PETEK: 11.30-12.30
 

Sprejemna pisarna - tajništvo, občinski svet

PETRA LEKŠE PAVLIČ, dipl. ekon.
Svetovalka za upravne zadeve in občinski svet

Tel.: ++386 (0)7 38 46 300

GSM:  051 612 111
info@obcina-skocjan.si in petra.lekse.pavlic@obcina-skocjan.si

 

Področje cestnega gospodarstva, komunale in kanalizacije, gasilstvo ter zaščita in reševanje

ZVONKO PETELIN, dipl. ing. tehn.
Svetovalec za investicije, komunalne zadeve ter zaščito in reševanje
Tel.: ++386 (0)7 38 46 304; 051 613 111
zvonko.petelin@obcina-skocjan.si

 

Urbanizem in razvoj ter okolje in prostor

mag. JANJA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Višja svetovalka za urbanizem in razvoj
Tel.: ++386 (0)7 38 46 302
janja.ravnikar@obcina-skocjan.si

 

Kadrovske zadeve in računovodstvo

MIRJANA ŽVAB, višja uprav. del.
Svetovalka za finance in kadrovske zadeve
Tel.: ++386 (0)7 38 46 315
mirjana.zvab@obcina-skocjan.si

 

Finance, podjetništvo, kultura

MATEJA ROBEK ZALETELJ, dipl. ekon.
Višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo
Tel.: ++386 (0)7 38 46 307; 051 612 111
mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si

 

BLANKA MATKO, dipl. ekon.

Višja svetovalka za projektno delo

Tel.: ++386 (0)7 38 46 303; 051 612 111
blanka.matko@obcina-skocjan.si

 

Področje kmetijstva in turizem

MARTINA MAVSAR, dipl. inž. agr. in hor.
Svetovalka za kmetijstvo, turizem in romsko tematiko
Tel.: ++386 (0)7 38 46 300
info@tic-skocjan.si

 

Področje družbenih in gospodarskih dejavnosti

MARTINA HOČEVAR, dipl. ekon.

Višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti

Tel.: ++386 (0)7 38 46 311
martina.hocevar@obcina-skocjan.si

 

Komunalni delavec

JOŽE MIKLAVČIČ
Delavec za preprosta komunalna dela

 

MIRKO KIRAR

Delavec za preprosta komunalna dela

 

 

Medobčinski inšpektorat

 

Obveščamo vas, da je s 1.1.2013 v Občini Škocjan pričel delovati Medobčinski inšpektorat. Kontaktni podatki so naslednji:

 

NATAŠA RAJAK, inšpektorica

 

JUDITA HVALA, inšpektorica

 

TOMAŽ RESINOVIČ, medobčinski redar 

 

Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 12.30. in 14.30 uro, v sejni sobi občine Škocjan.

 


 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

Knobleharjevo leto 2019

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.177 (na dan 31. 12. 2008)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo