OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Občinska uprava

19 september 2021
--:--:--

Uradne ure občinske uprave:


PONEDELJEK: 8.00-11.00, 12.00-15.00
SREDA: 8.00-12.00, 13.00-17.00
PETEK: 8.00-11.00

 

Telefon (tajništvo): 07/38 46 300, 051/612 111 

 

Elektronski naslov: info@obcina-skocjan.si

Občinska uprava

 

PETRA POZDEREC, univ. dipl. prav.   
Direktorica Občinske uprave
07 38 46 308

 

PETRA LEKŠE PAVLIČ, dipl. ekn.   
Svetovalka za upravne zadeve in občinski svet (odsotnost)
Nadomeščanje:
SARA POVŠE KONEC, dipl. upr. ved
07 38 46 300

 

JANJA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Višja svetovalka za urbanizem in razvoj
07 38 46 302

 

ROK PETANČIČ, univ. dipl. pol.
Višji svetovalec za projektno delo
07 38 46 303

 

ZVONKO PETELIN, dipl. ing. teh.
Višji svetovalec za investicije, komunalne zadeve ter zaščito in reševanje
07 38 46 304
051 613 111

 

MATEJA ROBEK ZALETELJ, dipl. ekon.
Višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo
07 38 46 307     

 

MARTINA MAVSAR, dipl. ing. agr.   
Svetovalka za kmetijstvo, upravne zadeve in romsko tematiko
07 38 46 310     

 

MARTINA HOČEVAR, dipl. ekon.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
07 38 46 311     

 

MIRJANA ŽVAB, višji uprav. del. 
Svetovalka za finance in kadrovske zadeve
07 38 46 315

 

Medobčinski inšpektorat

 

Obveščamo vas, da je s 1.1.2013 v Občini Škocjan pričel delovati Medobčinski inšpektorat.

Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 12.30. in 14.30 uro, v sejni sobi občine Škocjan.

 


 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI